Recenzia
26.09.2008

19 biblioglosár 2008

Malá morská víla/ The Little Mermaid

Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2008

Preklad Jana Wachtarczyková

Na pultoch kníhkupectiev sa objavila ďalšia knižočka zo série, ktorej mottom je sympatický prísľub: Cez rozprávky k angličtine. Dvojjazyčné pretlmočenie svetoznámej rozprávky priláka k čítaniu aj menej zdatných čitateľov, ktorí si môžu vypomáhať slovenskou verziou a opakovane sa vracať k anglickej verzii. Knižky edície Dvojjazyčne vždy dopĺňajú slovné hry a zábavné úlohy. Hravou formou si tak môžu detskí čitatelia osvojiť nové slovíčka, ba aj celé frázy, ktoré sa vzťahujú k deju rozprávky. A ani teraz nechýba v záverečnej časti malý slovníček, čitatelia teda nemusia hľadať v zvláštnych slovníkoch, ale vystačia si s umne pripravenou knižkou.

Lisa Kleypasová

Tajomstvá letnej noci

Bratislava, Ikar 2008

Preklad Anna Ilčíková

Pre čitateľky, ktoré sú presvedčené o tom, že najľúbeznejším snom mladých slečien je dobre sa vydať, pričom pod slovíčkom dobre treba chápať okrem lásky, túžby aj isté spoločenské postavenie a finančné zaopatrenie zo strany budúceho manžela, je pripravená kniha Tajomstvá letnej noci. Nádherná Annabelle Peytonová sa rozhodne nájsť si za manžela urodzeného šľachtica, no očarí ju mäsiarov syn Simon Hunt. Na divadelnom predstavení ju v tme pobozkal a ona na vášnivý bozk nedokáže zabudnúť. Dobroprajné priateľky jej hľadajú vhodnejšieho partnera – distingvovaného lorda Kendalla. Ako sa to všetko vyvŕbi? Po rôznych peripetiách sa pre Annabell príbeh lásky, túžby, protivenstiev a financií skončí priaznivo.

Scott Hahn

Moja duchovná cesta v Opus Dei

Bratislava, Lúč 2008

Preklad Mikuláš Hučko

V minulosti presbyteriánsky kazateľ ponúka čitateľovi osobnú cestu k organizácii Opus Dei, ktorá sa spája s jeho konverziou na katolícku vieru práve po stretnutí s jej členmi. Stretáva ľudí, ktorí ho fascinujú svojím životom a znalosťou Biblie. Až neskôr zisťuje, že sú členmi Opus Dei. A tak sa začína zaujímať o túto organizáciu: vysvetľuje históriu a vznik Opus Dei, no kniha nie je encyklopedická ani výkladová, skôr zachytáva pocity a skúsenosť. Prináša pohľad na ľudí, ktorí každú voľnú chvíľu trávia v kostole v modlitbách, na rodiny, kde sa členovia zdravia citátmi Biblie, na ľudí, ktorí sa snažia žiť svoje obyčajné životy podľa učenia katolíckej cirkvi. Filozofické úvahy autora, mnohé citácie z Biblie a teologická teória znáročňuje čitateľnosť tejto útlej knižky. Kniha nie je pre ľudí „zvonku, je pre veriacich, ktorí v nej môžu nájsť odpovede na náboženské otázky.

-ef- -msch- Veronika Folentová