Recenzia
04.03.2005

2 biblioglosár 2004

Biblioglosár

Peter Kulašik a kol.: Slovník bezpečnostných vzťahov

Bratislava, Smaragd pedagogické nakladateľstvo 2002

Skupina odborníkov z viacerých inštitúcií sa podujala na vytvorenie diela, ktoré priblíži slovenskému čitateľovi terminológiu bezpečnostnej organizácie NATO. Keďže ide o oblasť súvisiacu s medzinárodnými vzťahmi a diplomaciou, môžeme sa z publikácie dozvedieť o zaujímavých právnych skutočnostiach uplatnených v mieri a najmä vo vojnovom stave. V mnohom môže byť publikácia zaujímavá aj pre tých, čo sa zaujímajú o spôsoby boja a zbrane (napr. riadené strely s plochou dráhou letu, jadrové zbrane, totálna vojna atď.).

Július Satinský: Čučoriedkareň 2

Bratislava, Ikar 2003

Mladosťou fascinovaný autor sa v pokračovaní úspešnej knihy prihovára čitateľom rozličných vekových skupín. Satinského ostré a humorné videnie reality, ľahký, otvorený, akoby „kúpaliskový“ tón dvíha náladu smutným a sebevedomie zakomplexovaným. Všetko to robí celkom ľudsky, láskavo a hmatateľne. Hravá predstavivosť je vernou priateľkou jeho humoristického ratia a zaručené rady do života sú vždy podložené príkladmi z bohatej „psychologickej praxe“ autora. Dievčatá, ktoré chcú vedieť, ako to je teda s tými chlapcami, nech si dajú poradiť od toho najpovolanejšieho. Obrátiť by sa naň mali aj tí, ktorých trápia napríklad autá zaparkované na úzkom chodníku alebo jazykové redaktorky a on im ukáže, ako to prijať s úsmevom. Kto si však potrpí na depresívnom prežívaní reality, nech uteká na míle ďaleko Čučoriedkarne.

Jana Benická, Marina Čarnogurská, Jarmila Drozdíková, Marián Gálik, Anna A. Hlaváčová, Jozef Hudec, Viktor Krupa, Viera Pawliková-Vilhanová, Gabriel Pirický, Anna Rácová, Ivan R. Rumánek, Martin Slobodník:

Fascinácia a (ne)poznanie – kultúrne strety Západu a Východu

Bratislava, Chronos 2003

Kniha dvanástich štúdií sa zaoberá problematikou vnímania mimoeurópskych kultúr Blízkeho a Ďalekého Východu a Afriky z pohľadu európskeho, takpovediac západného. Je výsledkom dvojsemestrálneho kurzu Interkultúrne kontakty (projekt Multikultúrna výchova), ktorý sa zaoberal všeobecnými problémami medzikultúrneho procesu medzi Východom a Západom. Publikácia tak vlastne dokáže čitateľovi sprostredkovať celý prednáškový cyklus z Filozofickej Fakulty UK v Bratislave. Jednotlivé príspevky vytvárajú pestrofarebnú mozaiku erudovaných názorov vhodných nielen pre akademickú obec a študentov vysokých škôl. V dobe globalizácie a kultúrnych presahov, kedy môžeme len ťažko hovoriť o „čistých" kultúrach a na druhej strane stále plnej xenofóbie a rasizmu, je nevyhnutnosťou čítať knihy tohto druhu, ktoré vedú k ozajstnému pochopeniu problematiky medzikultúrnych kontaktov.

-mg-haš-mpapcun-