Recenzia
21.11.2008

24 biblioglosár 2008

Henrieta Krejčí

Angličtina pre deti. Zábavné rýmovačky

Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2008

Pre tých najmenších žiakov, ktorí sa začínajú zoznamovať sa angličtinou, pripravilo vydavateľstvo Fragment šikovnú pomôcku. Formou hry a pri čítaní dvojjazyčných veršíkov a básničiek si deti ľahko zapamätajú nové slovíčka. Výstižné ilustrácie K. Víškovej zároveň prispejú k rýchlemu pochopeniu ich významu. Túto knižku iste privítajú nielen rodičia, ale aj učitelia v škôlkach a školách.

Kesley Cole

Kapitánova láska

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2008

Preklad Dominika Petričková

Nicole Lassiterová sa vrátila zo školy do Londýna, aby sa spolu s otcom mohla zúčastniť na súťaži pre námorníkov všetkých národností - na Veľkých okružných pretekoch. Veď kliper Bella Nicola bol jej domovom odkedy stratila v útlom veku matku. Netúžila sa stať dámou a preteky na otvorenom mori boli príležitosťou zúročiť všetko, čo Nicol o lodi, navigácii a mori vedela, preto sa nechcela tejto šance vzdať. Otec však mal iný názor a utvrdil ho najmä  záujem jeho úhlavného súpera Dereka Sutherlanda o dcéru Nicol. Hoci tá si vedela so všeličím na svete poradiť, Derek sa stal jej veľkou prekážkou. Napriek nepriaznivej situácii po zatknutí otca pre bitku, rozhodla sa Nicol vyplávať s rodinnou loďou a zúčastniť sa na prestížnych pretekoch z Anglicka do Austrálie. Nicoline smelé plány však zmaria prírodné živly – za svoj holý život ako aj posádky nakoniec musí byť Nicol vďačná konkurentovi Derekovi. Zničný kliper, pomsta, nenávisť na oboch stranách sa ale postupne mení na lásku. Dobrodružstvá odvážneho kapitána a krásnej Nicol na mori a na súši, v exotickom prostredí i pochmúrnom Londýne očaria čitateľky ženských románov.

Angela Wilkes

Prvá kniha hier s prírodou

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2008

Preklad Katarína Škovierová

Nevtieravo poučná knižka pomáha deťom lepšie poznať prírodu. Jednoduché pokyny im krok za krokom ukážu, ako treba postupovať pri konkrétnych prácach, pri pozorovaní prírody i pri založení zbierky prírodných predmetov. Deti sa v knižke zoznámia napr. so zbieraním semien, ich nakličovaním a pozorovaním ich rastu. Ďalej tu nájdu ukážky zimného kŕmenia vtáčikov, pascí na hmyz i vytvorenia záhradiek vo fľaši, či lisovania rastlín, prípravy odtlačkov z kôry stromov a i. Nechýba ani systém pozorovania zvieratiek, študovanie stôp a príprava zvieracích stôp, alebo námet na založenie prírodovedného denníka.

-lč-