Recenzia
29.05.2008

25 biblioglosár 2007

Barbara Taylor Bradfordová

Dynastia

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007

Preklad Mária Kočanová

  Rozsiahly román sa odohráva začiatkom 20. storočia v Anglicku. Pokojný život rodu Deravenelovcov naruší tragická smrť hlavy rodiny, syna a ďalších blízkych príbuzných, ktorí zahynuli pri požiari. 18-ročný Edward pochopil, že namiesto štúdia musí zaujať otcovo miesto vo firme. Boj o znovu oživenie firmy si vyžiadalo Edwardovo nemalé pracovné vypätie, odhodlanie a najmä vytrvalosť. Napriek tomu, že jeho manželstvo so žiarlivou a ctižiadostivou Elizabeth nie je šťastné, usiluje sa finančne zabezpečiť matku a súrodencov i ďalších z rodiny, avšak túžba po moci a bohatstve zmení hodnotu vzájomných vzťahov.

Joe Fieldingová

Cesta Šialenej rieky

Bratislava, Ikar 2007

Preklad Tamara Chovanová

Ralph Fisher bol rok vo väzení, rozhodol sa, že nájde svoju bývalú manželku, ktorá sa pričinila o jeho uväznenie. Hneď prvý večer na slobode vymámil od ženinej priateľky novú adresu v Ohaiu a bez milosti ju zabil. Vypracoval si plán pomsty. Na splnenie svojho cieľa využil zoznámenie so sklamanou Jamie Kelloggovou, ktorú presvedčil, aby zanechala prácu, ktorá ju nezaujíma. Výlet z Floridy do Ohaia nebol jednoduchý a Jamie sa presvedčila, že milý, pozorný a nežný Ralp má aj druhú, krutú a násilnickú tvár, tvár brutality a smrti...

Yveta Kloptová

YVET

Martin, Literárny klub Mädokýš 2006

Yveta Kloptová bola ocenená v rôznych literárnych súťažiach. V jej domovskom klube vyšiel debut s 29 básňami s tematikou intímnych vzťahov, reflexie materstva, ukotvenia v rodinnom zázemí spracúvanou imaginatívne i so zmyslom pre realitu, citlivo, ľudsky. Poetka odpovedá na otázky, ktoré si položila sama pri hľadaní istôt, postojov i objavovaní pocitov vlastnej generácie. Jej odpovede sa nepotkýnajú o romantizujúcu predstavivosť. Svieža obraznosť zachytáva rozľahlosť osobného prežívania. Kloptová tiež stvárňuje sociálne témy: s nadhľa­dom a jemnou iróniou. Básnický jazyk sa vymyká z konvenčného rámca. Každý obraz je originálny. Aj v ľúbostných básňach nachádzame aktívny postoj, lyrický subjekt neskladá ženské zbrane – ako čítame vo veršoch Ringu: „padnúť na kolená, / aby som mohla vstať a striasť všetok svoj pot / aj sentimentálny pohľad, / keď vidím, ako sa prezliekaš do inej“. Autorka v náznakoch vyslovuje dôležité, chrlí oheň, ktorý nás zohrieva nádejou, že o jej poézii budeme počuť ešte veľa dobrého.

-lč- -Hana Košková-