Recenzia
Marta Bábiková
06.04.2005

35 kíl nádeje / 35 kilos d'espoir - Anna Gavalda - Nádej prinášajúca sebadôveru

Nádej prinášajúca sebadôveru

Nádej prinášajúca sebadôveru

Anna Gavalda

35 kíl nádeje / 35 kilos d'espoir

Bratislava, Sofa 2004

Preklad Gabriela Uhlárová

Dvojjazyčné vydanie tohto krehkého príbehu 13-ročného chlapca u nás už známej francúzskej autorky, ktorá sa v súčasnosti svojím románom Spolu, to je všetko drží v domácich rebríčkoch bestsellerov na poprednom mieste, je chvályhodné gesto, najmä keď je pre vydavateľa iste limitujúce. Nielen preto, že náš knižný trh zaplavujú preklady anglo-americkej literatúry a súčasní francúzski autori (ale j iní európski) sa tak dostávajú na okraj záujmu, ale aj preto, že angličtina vysoko prevyšuje francúzštinu pri vyučovaní cudzích jazykov v školách. To znamená, že dvojjazyčnej knihe sa potešia predovšetkým študenti francúzštiny, pre anglofónnych je originálny text zbytočný. Vydavateľ teda riskuje, že hoci knihu uvítajú učitelia i študenti francúzštiny, inojazyční po nej nesiahnu len preto, že je bilingválna, i keby ich príbeh oslovil. A pokiaľ ide o autorku, napriek jej popularite u francúzskych čitateľov a dvom predchádzajúcim prekladom do slovenčiny (Chcel by som, aby ma niekto niekde čakalMiloval som ju) ešte stále si v našej čitateľskej obci nevydobyla takú pozíciu, ako by sa dalo predpokladať. Jej prózy – poviedky či román, alebo novielka 35 kíl nádeje –  sú naozaj písané ľahkým perom, oslovujú široký okruh čitateľov. Jednoduchý štýl rozprávania, príbehy takmer autenticky zachytené v životných situáciách, aké každý z nás pozná, príjemný humor, citlivé, ale nie sentimentálne vzťahy, to sú atribúty, ktoré robia z próz Anny Gavaldy všeobecne zrozumiteľné, veľmi osviežujúce čítanie. Presvedčivosť jej textov spočíva možno aj v tom, že vie udržať rovnováhu medzi chladným intelektuálnym nadhľadom nad príbehom a pohľadom z vnútorného sveta postáv. Takto ponúka čitateľovi akýsi objektívny pohľad na autora i jeho hrdinov.

35 kíl nádeje stelesňuje hrdina tejto novielky Grégoire Dubosc, chlapec, ktorému sa jednoducho nedarí v škole. Keď sa životné neúspechy začnú na človeka lepiť od vstupu do školy, ako sa môže proti tomu brániť, kde má hľadať pomoc? V neschopnosti ho utvrdzujú rodičia, ktorí sa kvôli nemu hádajú, spolužiaci, ktorí sa z neho vysmievajú, a učitelia, ktorí mu dávajú len samé nesplniteľné úlohy. Jedinou nádejou, jediným ostrovčekom pochopenia je pre Grégoira jeho starý otec s malou stolárskou dielňou. Keď starý otec vážne ochorie a musí ísť do nemocnice, Grégoire nádej nestráca, ale mení ju na konkrétne predsavzatie, na vnútorné presvedčenie, že sa dostane k svojmu cieľu, pričom mu pomáha jedine nezlomná láska k starému otcovi.

Autorka na krátkom príbehu – ak by sme vychádzali z jeho názvu, tak by rozsahom patril do najnižšej váhovej kategórie – vyrozprávanom z pohľadu outsidera, predložila mnoho závažných otázok dotýkajúcich sa školského systému, kde sa vôbec neráta s deťmi, ktoré majú problém s učením, hoci vynikajú v inom, napríklad v zručnosti, ale aj rodinných vzťahov, ohrozených súčasným sociálnym systémom. Tieto problémy, rovnako ako aj presvedčivo zachytený citový svet dospievajúceho chlapca, sú spoločné tak pre francúzskych, ako aj našich čitateľov.

Marta Bábiková