Recenzia
Michaela Geisbacherová
14.11.2008

365 dní země krásné neznámé - Yann Arthus-Bertrand - Tajomné, lákavé miesta planéty

Bertrand

Yann Arthus-Bertrand

365 dní země krásné neznámé

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007

Preklad Tomáš Kybal

Autor nás každý deň v roku pozýva premýšľať o trvalo udržateľnom rozvoji prostredníctvom dvanástich faktorov, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú modernú civilizáciu. Každý mesiac je venovaný jednému problému – od zachovania biodiverzity, cez trvalo udržateľný rozvoj sladkovodných zdrojov, agroekológiu ako alternatívu pre budúcnosť, tradičné poľnohospodárstvo verzus industrializované podnikateľské poľnohospodárstvo rozvinutých krajín, využívanie obnoviteľných energií, až po záchranu ohrozených pralesov, morí a oceánov, humanitárnu pomoc a odstraňovanie chudoby, klimatické zmeny a dopravu ako vážny problém všeobecného zdravia. Ku každej z týchto tém napísal predslov odborník v konkrétnej oblasti a informuje o skutočnom stave, v akom sa naša modrá planéta nachádza. Trvalo udržateľný rozvoj je záležitosťou nás všetkých. Je výzvou, aby sme radikálne zmenili vnímanie sveta a nášho spôsobu života. Treba, aby sme sa naučili konzumovať nie menej, ale lepšie. Je založený na hospodárskom raste rešpektujúcom človeka a prírodné zdroje našej planéty, aby sme tak umožnili zlepšiť životné podmienky všetkých obyvateľov sveta a zachrániť budúcnosť planéty a jej obyvateľstva. Základným predpokladom je vývoj nových výrobných postupov a zmena spotrebiteľských návykov. Vyžaduje to spoločnú účasť celého ľudstva. Každý z nás sa tak môže stať spoluzáchrancom Zeme a spolutvorcom našej budúcnosti. 365 fotografií nás zavedie do všetkých kútov sveta, do krásnych známych i neznámych krajín. Každý deň tak má každý z nás podnet na zamyslenie, ako môže konkrétne prispieť k zlepšeniu života na našej planéte.

              Michaela Geisbacherová