365 hier pre najmenších

Bratislava, Belimex 2007

Preklad Peter Čačko

Publikácia 365 hier pre najmenších je rozdelená na ročné obdobia a jednotlivé aktivity sú cielene zamerané na rozvoj motorickej zručnosti, pamäti, slovnej zásoby, výslovnosti, pozornosti, ale aj telesnej zdatnosti. Poslúži ako inšpirácia na voľný čas strávený spolu s rodičmi, ale aj kamarátmi, sú tu aj úlohy, ktoré dieťa rieši samostatne, bez pomoci dospelého. Jednoducho, pomocník pre rodičov, keď im dôjde vlastná fantázia, ale aj vtedy, keď treba osobitne rozvíjať niektoré zručnosti alebo schopnosti škôlkara.