Recenzia
Antonia Bednáriková
02.10.2007

55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska - Jozef Leikert – Alexander Vojček

 

 

 

Jozef Leikert – Alexander Vojček

55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska

Bratislava, Príroda 2007

Kníh o krásach Slovenska sa objavuje čoraz viac. Okrem obrazových publikácií a turistických sprievodcov pribúdajú aj monografie slovenských miest a obcí, ktoré obyčajne vychádzajú pri príležitosti okrúhlych jubileí prvej písomnej zmienky o obci, a pokiaľ ide o obsah a polygrafické spracovanie sú rôznej kvality, od amatérskych brožúrok po veľkolepé projekty. Pozoruhodná je nová edícia vydavateľstva Dajama Mestá na starých pohľadniciach s inojazyčnými resumé (takto sa už predstavili Trenčín, Levice a Nitra). Vydavateľstvo Region Poprad prispelo do ponuky dvojjazyčnou slovensko-anglickou knihou Slovensko – Pohľadnice s charizmou času, v ktorej sa cez dobové pohľadnice môžeme preniesť do histórie 62 slovenských miest.

Inou cestou sa vydalo vydavateľstvo Príroda. Spisovateľ literatúry faktu a básnik Jozef Leikert spolu s fotografom Alexandrom Vojčekom si vybrali 55 slovenských miest, aby ich predstavili v symbióze slova a obrazu a ukázali ich súčasnú tvár. Autorská dvojica pracovala s presne stanovenou štruktúrou dvojstrany toho-ktorého mesta (viac priestoru dostali len Bratislava, Nitra, Trenčín, Trnava, Banská Bystrica, Košice Poprad, Levoča, Prešov a Spišské Podhradie so Spišskou Kapitulou, menej Beckov, Bojnice, Brezno, Bytča, Slovenská Ľupča a Tvrdošín). Každé mesto je výstižne charakterizované krátkym podtitulom (Bojnice – Rozprávková krása,  Piešťany – Bahno s cenou zlata, Dolný Kubín – Mesto básní a básnikov, Tvrdošín – Maľovaný kraj detstva a i.). Hlavný text sa venuje mestu v jeho historickom vývoji, pristavuje sa pri najvýznamnejších udalostiach a informuje o najzaujímavejších a najcennejších pamiatkach, prírodných pozoruhodnostiach a iných osobitostiach – napríklad, že v Kremnici je nielen Múzeum mincí a medailí, ale aj stála výstava venovaná histórii lyžovania, že Malacky na Záhorí sú výnimočné nielen Svätými schodmi v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ale do európskych aj svetových dejín sa zapísali roku 1711 ako stanica dostavníkovej pošty, ktorá bola súčasťou európskej i zámorskej poštovej siete. Autori sa venujú aj súčasnému využitiu historických priestorov a dnešnej tvári miest. Súčasťou kompozície dvojstrany sú fotografie, malá mapka s vyznačením lokality a heslovité prehľady: dôležité medzníky histórie mesta, slávne osobnosti späté s mestom, a miesta, ktoré sa vyplatí vidieť. Pri ďalšom vydaní, čo sa vzhľadom na kvalitu publikácie dá predpokladať, by však mohlo vydavateľstvo prehodnotiť veľkosť písma týchto prehľadov, ktoré je na hranici čitateľnosti.

Už pri letmom listovaní sa pred čitateľom cez neošúchané fotografické zábery otvára nádhera a historická bohatosť krajiny, v ktorej žijeme. Jej rozmanitosť a pôvab. Zároveň je však aj obrazom starostlivosti otcov našich miest o kultúrne dedičstvo. Mnohým sa určite v mysli vynoria ošarpané architektonické skvosty, ktoré v knihe, samozrejme, nenájdeme, ale aj tie, čo zostali už len na dobových pohľadniciach, lebo sme ich ľahkomyseľne odstránili, aby sme ich nahradili niečím iným. Trebárs cestou či mostom. Nástojčivou je aj otázka, čo zanecháme nasledujúcim pokoleniam my. Výškové budovy podobajúce sa na seba ako vajce vajcu? Uniformné nákupné centrá? Nevkusné vilové štvrte obohnané vysokými múrmi?

Na knihe vidno, že ju autori pripravovali starostlivo, s osobným zaujatím a vo vzájomnej súhre. Podarilo sa im vystihnúť optimálny pomer medzi obrazovou a textovou časťou tak, aby na čitateľa dýchla atmosféra mesta a podmanila si ho. Krásny informačne nasýtený kaleidoskop vybraných slovenských miest poslúži výborne aj ako doplnková literatúra pri vyučovaní vlastivedy či geografie, pri plánovaní výletov, ale trebárs aj podnet na využitie pár voľných chvíľ na služobnej ceste, či hľadania ďalšej literatúry o regióne.

 Vydavateľstvo Príroda pripravilo vydanie knižky 55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska aj v nemeckom Die 55 schönsten Städte und Städtchen der Slowakei a anglickom jazyku 55 Loveliest Places in Slovakia, čím otvorilo možnosti objavovať menej známe kúty Slovenska zahraničným turistom. Možno práve pre túto cieľovú skupinu autori neradili mestá abecedne, ale podľa oblastí. Mapa Slovenska na úvodnej a záverečnej dvojstrane zjednodušuje orientáciu a prácu s týmto pozoruhodným knižným titulom.

Antonia Bednáriková