Recenzia
11.04.2005

6 biblioglosár 2005

Biblioglosár

Benjamín Tinák: Putovanie za snom

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2004

  Moje dni sú preplnené hľadaním a snami,“ píše v úvode básnik, prozaik a esejista, čím predznamenáva základné významové a výrazové intencie zaujímavo komponovanej a žánrovo viacrozmernej skladby. Kniha je osobným až duchovne intímnym záznamom hľadania ľudskosti v prastarých témach, ako život, osud, Boh; sny sú v tomto hľadaní métou, za ktorou sa putuje a zároveň, realizované v asociáciách a obraznosti, sú tvorivým, esteticky obohacujúcim postupom. Prelína sa v nej epika s lyrikou, príbehy a čriepky spomienok s úvahovými a emocionálnymi pasážami. Grafika textu evokuje veršovú štruktúru, čo je funkčné práve v lyricky ladených častiach a v častiach s koncentrovaným meditatívnym obsahom – epickým častiam takéto delenie vyhovuje menej. Ale to určite prepáčia tí, ktorí v kníhkupectve hľadajú niečo so silným morálnym nábojom, múdrosťou a posolstvom.

-rm-

Môj veľký atlas sveta

Bratislava, Ikar 2004

  Keby som bol malý chlapec, želal by som si presne takýto spôsob zoznamovania s geografiou našej planéty. Nádherné kreslené mapy s obrázkami najväčších zaujímavostí jednotlivých krajín a kontinentov zvyšujú predstavivosť, pomáhajú chápať podstatu zemepisu a oživujú záujem o náš svet. Je to ten najzábavnejší spôsob učenia, citlivo sa prispôsobujúci detskej duši a len akoby mimochodom, nevtieravo, doplnený základnými informáciami. Možno, že malajskí ilustrátori nakreslili hranice niektorých štátov trošku uvoľnene, to však nemôže pokaziť celkový dojem z tejto nielen rozmerom veľkej knižky.

-ech-

Milan Ferko: V zápase o zvrchovanosť

Bratislava, Vydavateľstvo KUBKO-GORAL 2004

  Autor neuveriteľných okolo 130 knižných titulov sa v najnovšom opuse predstavuje ako publicista. Predkladá v pôsobivo vybratých textoch všetky zrnká z publicistických textov týkajúcich sa slovenskej súčasnosti, ale tiež ozrejmuje čitateľom deje, ktoré doteraz nezovšedneli. Milana Ferku gravitácia zvrchovanosti, ako to sám nazýva, inšpiruje k písaniu o našej dávnej histórii už od čias Vaniovho kráľovstva v roku 20 po Kristovi, o cisárovi Markovi Auréliovi, ktorý pôsobil aj na území Slovenska v 2. storočí, o Pribinovi, Rastislavovi, Svätoplukovi s dôrazom na misiu sv. Cyrila a Metoda. Nájdeme tu množstvo odborných výkladov k historickým údajom podloženým len exaktnými a overenými faktami. Zbierka sa stáva akýmsi bedekrom po Ferkovom bohatom a mnohovrstevnom diele a mozaikou našich koreňov.

Stanislav Háber