Recenzia
26.01.2011

700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností - Ján Lacika - Na septembrové potulky

Na septembrové potulky

Ján Lacika

700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností

Bratislava, Ikar 2010

Opevnené sídla, stavby stredovekých hradov alebo ich zrúcaniny sú svedkovia, že na území, kde sa nachádzajú, bola už v čase ich vzniku kultúra na vysokej úrovni. Slovensko v tomto zmysle patrí k bohatým krajinám, čo nám dáva právo byť hrdí na našu kultúrnu minulosť. Na druhej strane tieto hodnoty vždy nedoceňujeme len preto, že ich nepoznáme, bez záujmu ich obchádzame. Cieľom tejto encyklopedicko-obrazovej publikácie je vzbudiť prvotný záujem o naše staršie kultúrne pamiatky – od včasného stredoveku až po 18. storočie. Autor informuje vecne, pomerne krátkymi textami prehľadne o ich vzniku, histórii, pôvodných majiteľoch a využití stavieb v minulosti. Vzbudí zvedavosť čitateľa a ponecháva na ňom, či si vedomosti o konkrétnej pamätihodnosti alebo širšie súvislosti s jej lokalitou a históriou doplní z iných zdrojov. Takto zameranému obsahu publikácie, ktorá je akousi výkladnou skriňou nášho materiálno-kultúrneho bohatstva, zodpovedá aj celková grafická úprava. Dominujú v nej farebné fotografie jednotlivých pamiatok, na niektorých stranách sú prezentované viaceré, významnejším historickým stavbám autor venuje viac pohľadov, detailov i celkov, na jednej strane. Pamiatky sú zoradené abecedne podľa názvu miesta, kde sa nachádzajú. Týmto ,,pútačom“ pozývajúcim nás do romantickej histórie však vydavateľstvo sleduje aj iný zámer. ,,Možno sa nám prostredníctvom tejto publikácie podarí aktivizovať ľudí, ktorí svoje vlastenectvo prejavia napríklad aj tým, že sa pričinia o záchranu hradov, zámkov, kaštieľov, hradísk, pevností, palácov a kúrií.“