Recenzia
Andrea Draganová
09.10.2014

8 minút k slnku - René Kaminský

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2014

Druhá kniha Reného Kaminského s názvom 8 minút k Slnku je útla, rozmerovo praktická knižôčka, ktorá čitateľa zaujme na prvý pohľad svojou pestrou a zaujímavou obálkou, navrhnutou Ľubomírom Korenkom. Kniha obsahuje viac ako 100 krátkych dvojveršových sentencií, ktorých sémantika stavia na vnútornom napätí medzi vlastným významom slova a jeho obraznosťou. Čitateľ je automaticky náchylný hľadať v obraze poetické konotácie, pretože práve tie sa od poézie očakávajú. Možno práve s týmto očakávaním sa autor zámerne pohráva, necháva možnosť voľby, pričom práve ona potom určuje povahu Kaminského diela.

Už samotný názov je postavený na tomto princípe: 8 minút k Slnku ako básnický obraz umožňujúci najrôznejšie a najrozmanitejšie výklady, smerujúce od jednoduchých sentimentálnych až po zložité duchovno-spirituálne. A možno tým bolo len naznačené, že prečítanie celej knihy trvá 8 minút (moja vlastná skúsenosť), samozrejme, nesledujúc zámer hĺbkovej analýzy. Či sa teda rozhodnete prečítať knihu meditatívnym spôsobom s jednou sentenciou na deň, alebo niekoľkokrát ju preletíte za 8 minút, jej vnútorný obsah vás zakaždým niečím prekvapí. Stojac v preplnenej rannej električke začínam znova: „Jem zlaté rybky v oleji, a snívam o nesplniteľnom.”