Recenzia
04.03.2005

9 biblioglosár 2004

Biblioglosár

Wilhelm Hünermann: Žobrák z Granady. Životný príbeh svätého Jána z Boha

Bratislava, Lúč 2003

Preklad Mária Kolková

Lietajúci librero – asi nemnohí spoznajú pod touto dobromyseľnou prezývkou sv. Jána z Boha, zakladateľa rehole Milosrdných bratov. A predsa, v období hľadania správneho povolania, ako sa o tom zmieňuje tento životopisný román, bol okrem iného aj kníhkupec: živil sa podomovým predajom kníh, ktoré nosil vo vreci z mesta do mesta slnečného Španielska. Sľubný knižný distribútor stredoveku, milovník kníh a čítania však po kázni sv. Jána z Avily roku 1539 pochopil, že musí pomáhať chorým. To bol počiatok jeho svätosti a aj rehole, ktorá má dnes po celom svete desiatky nemocníc a ošetrovateľských centier.

Anton Habovštiak: Túžba po poznaní

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2003

Anton Habovštiak (nar. 1924) venoval celý život výskumu a dokumentácii našej národnej kultúry – prečítajte si  autobiografické rozprávanie voľne popretkávané aj odbornejšími pasážami z oblasti jazykovedy, etnológie a folkloristiky.

Annette Langenová – Constanza Droopová: Félix, koľko je hodín?

Preklad Silvia Smidová

Annette Langenová – Constanza Droopová: Listy od Félixa

Preklad Mariana Pavuliaková-Grigoryants

Bratislava, Ikar 2003

Félix je zvedavý zajačik a v leporele so živými situačnými ilustráciami najprv pomôže každému malému čitateľovi spoznať odpoveď na otázku: Koľko je hodín? Robí tak najprv všeobecným úvodom o čase, druhoch hodín, rodičia môžu na prvých stránkach deťom prečítať napríklad o tom, že Číňania pred 5000 rokmi používali ohňové hodiny. Ďalšiu časť knižky tvorí z hľadiska tematiky času takpovediac detská klasika: ranné umývanie, denné povinnosti a hry a nakoniec príprava na spánok v jednej rodine s najbližšou kamarátkou Sofiou. Hravosť detí však text či obrázok sotva uspokojí, zrejme preto knižke dominuje ciferník s ručičkami, na ktorom si deti môžu priamo vyskúšať, či im ten zajo Félix vysvetlil všetko správne.

  Ďalšia kniha o Félixovi má tú správnu aparatúru, ako predchádzajúca: texty, obrázky a niečo navyše. Začína dramatickou udalosťou – Félix sa Sofii stratí na letisku. Dlhšiu dobu smutného odlúčenia zrazu preruší záhadný list. A potom ďalší a ďalší, jeden z Londýna, druhý z Paríža, Ríma aj Káhiry. Listy sú v knižke vložené do obálok, takže deti pri ich rozbalení môžu prežívať rovnaké očakávanie ako Sofia. Všetky totiž píše Félix a nenápadne tak učí o mestách, národoch, zvyklostiach ľudí rôznych krajín a miest. Sofia sa s Félixom nakoniec stretne – na záver ešte prekvapí Félixov cestovný kufrík a v ňom...

-rm-