Aforizmy a iné kruté rozkoše / Aphorismen und andere grausame Wohnnen

 

„Fantastická realita“ Franza Kafku

Franz Kafka: Aforizmy a iné kruté rozkoše / Aphorismen und andere grausame Wohnnen 

Preklad Milan Richter

Dunajská Lužná, MilaniuM 2003

  Útla knižočka Kafkových aforizmov, ktorá ešte stihla vyjsť v „slobodomyseľnom“ roku 1968 v preklade Rio Preisera v Československom spisovateli v Prahe, sa stala neodmysliteľnou súčasťou duchovného sveta a iste aj zdrojom inšpirácie pre moju literárnu generáciu (Mitana, Dušek, Habaj a iní). Ich „konkrétna iracionalita“ – ako to vtedy formuloval Dušan Mitana, nás potom celé dve desaťročia, plné rovnakej iracionálnosti, raz snovo, inokedy absurdne pôsobiacej reality „klietky, ktorá sa vydala hľadať vtáka“, teda každého slobodomyseľného tvora, sprevádzala po cestách literatúry i života. A o tom, že čosi, ba aj hodne z tej reality „klietky“ (hoci dnes už na pohľad celkom inej) v našom svete i v našom živote pretrvalo, svedčí aj nové vydanie týchto Kafkových myšlienok, sentencií, úvah a denníkových záznamov, ktoré konečne vychádzajú aj v slovenskom preklade.

  Milan Richter, renomovaný prekladateľ z nemeckej a rakúskej literatúry, básnik, ktorý, najmä v osemdesiatych rokoch, bol tiež nedobrovoľným účastníkom mnohých kafkovsky absurdných situácií „realsocializmu“, sa rozhodol vo svojom vydavateľstve vydať v nemeckom origináli a slovenskom preklade výber nielen z Kafkových aforizmov, ale aj niekoľkých krátkych próz, ktoré boli pôvodne zaradené do knihy Vidiecky lekár a naposledy vyšli vo výbere Svadobné prípravy na vidieku a iná próza z pozostalosti.

  Knihu Aforizmy a iné kruté rozkoše dopĺňa chronológia Kafkovho života a diela. V edičnej poznámke M. Richter uvádza, že slovenský preklad sa miestami odlišuje od originálu, čo netreba pokladať za prekladateľskú svojvôľu, ale snahu „zachovať aj v slovenskej verzii všetky významové nuansy Kafkovho presného, prísneho metaforického jazyka“.

  Skutočne, Kafka aj na začiatku nového storočia fascinuje svojou „krutou rozkošou“ presného pozorovania sveta okolo seba, ale najmä rovnako krutou a obnažujúcou sebaanalýzou, výstižne charakterizovanou výrokom: „Každý deň nech aspoň jeden riadok mieri na mňa...“

  Vydanie Kafkových aforizmov obohacuje náš knižný trh o jeden z najhodnotejších titulov, ktoré na Slovensku v poslednom období vyšli. Aj obálka s charakteristickým „potemnelým“ Kafkovým úsmevom a prenikavým pohľadom naozaj upúta. Verím, že osloví tiež mladých čitateľov, ktorí majú v slovenskom preklade prvýkrát možnosť oboznámiť sa s významnou súčasťou diela tohto veľkého svetového spisovateľa.

Anton Baláž