Román Bernharda Schlinka, v roku 2008 úspešne sfilmovaný, je primárne o vzťahu dvoch generácií – rodičov/pamätníkov Tretej ríše a ich detí. Ak označíme dospievanie ako jednu z tém Predčítača, logickým sa javí rozdelenie románu na tri časti – podľa veku a myšlienkového rozpoloženia hrdinu. Ako v doslove tiež upozorňuje Ladislav Šimko, autor mení lexiku a vyjadrovanie hrdinu funkčne. Michael Berg študujúci na právnickej fakulte sa teda vyjadrovaním výrazne líši od Michaela Berga na kúpalisku s priateľmi či pri večeri za rodinným stolom.

Dej odštartuje stretnutie Michaela, pätnásťročného mladíka a tridsiatničky Hany, ktorá sa ho ujíma na ulici v čase vypuknutia jeho choroby. Sexuálny vzťah chlapca a zrelej ženy sa začína chorobou, respektíve tesne pred ňou a naplno sa rozvíja krátko po nej. Vzťah pre Michaela začína byť obmedzujúci, nemôže kvôli nemu zapadnúť medzi vrstovníkov, dokonca sa zaň pred svojimi priateľmi hanbí, nechce ho spomínať, priznať sa k nemu na verejnosti. Prvá časť románu končí odchodom Hany, čo indikuje, že začiatkom jej absencie skončilo aj Michaelovo bezprostredné detstvo.

Dynamika vzťahu Hany a Michaela sa v priebehu deja výrazne mení, kým v prvej časti je medzi nimi asymetria v prospech Hany (Michael sa jej ale detinsky bráni), v druhej časti sa odhaľujú obe Hanine tajomstvá. Čitateľ sa oboznamuje s Haninou osobnou, intímnou hanbou a kolektívnou hanbou, ktorá sa dotýka aj jej kolegýň z koncentračného tábora. Hana vo svojej osobnej hierarchii stavia svoju intímnu hanbu na vyššie priečky, keďže je ochotná niesť kvôli nej bremeno hanby kolektívnej. Pre Michaela je nemožné utvoriť si jednotný, homogénny obraz Hany, čo autor vyjadril porovnávaním protikladných, nezlučiteľných obrazov. Obrazy Hany z obdobia ich vzťahu, v ktorých bola naivná, materinská a ženská, sú konfrontované s obrazmi Hany v jej osobnej histórii. Milenka Hana tak v Michaelovej mysli konfrontuje druhú Hanu, dozorkyňu v koncentračnom tábore. V tretej časti sa asymetria vzťahu otáča, Michael získava vo vzťahu vyššiu pozíciu – je tým, kto kontakt iniciuje a tým, kto ho zároveň aj reguluje. Jeho optika je stále poznačená hlbokým emocionálnym vzťahom k Hane. Tá sa v jeho mysli stala nenahraditeľnou – stala sa niekým, koho bude celý život hľadať.

Spolu s Michaelom si jednotný obraz Hany vytvára aj čitateľ, pričom, napriek využitiu nedôveryhodného rozprávača, nie je autorom priamočiaro odkazovaný k jednoznačnému úsudku. Tak, ako môže byť Hana nežnou a naivnou milenkou, tak môže byť aj krutou ženou bez svedomia, ako ju nazýva jej bývalá trestankyňa. Kým jej osobný hendikep a snaha o pochopenie vlastnej viny, vlastného miesta v histórii, naznačujú, že dochádza k „dospievaniu“ (ktoré je napokon vyjadrené Michaelom explicitne, keď konštatuje, že preklenutím svojho osobného, intímneho hendikepu Hana konečne dospela: „Tým, že Hana našla odvahu naučiť sa čítať a písať, spravila krok od nedospelosti k dospelosti, osvietenecký krok.“).

Schlink sa v románe dotýka nielen viny samotnej Hany, ktorá bola do mašinérie zapletená bezprostredne, dotýka sa aj viny Michaela, ktorý cíti hanbu sprostredkovane. Je preto otázne, nakoľko ide v druhej časti diela o Michaelovu projekciu, nakoľko sa snaží Hanino konanie ospravedlniť jej osobným hendikepom kvôli sebe. Ak dokáže byť k Hane emocionálne pripútaný aj napriek tomu, že je ženou bez svedomia, ktorá nemala zábrany plniť si svoju povinnosť v Tretej ríši, nie je súčasťou problému? Dostávame sa tak k otázke, nakoľko je možné minulosť naozaj pochopiť a či vôbec prichádza do úvahy odpustenie.

V doslove Ladislava Šimona má čitateľ možnosť zoznámiť sa s prípadom Herminy Braunsteinerovej, ktorej osud Schlink v Predčítačovi veľmi pravdepodobne tematizoval, tiež sa v krátkosti oboznámiť s jeho ďalšou tvorbou.

Pri čítaní a interpretácii Predčítača je potrebné rátať s pokrivenou optikou rozprávača, poznačenou silným emocionálnym putom, vytvoreným v čase, kedy Michael potreboval matku. Niekoho, kto bude schopný sa oňho postarať. Môžeme tak, okrem iného, hovoriť buď o príbehu hanby, zodpovednosti a lásky alebo o príbehu manipulácie a viny.