Recenzia
Martina Kasaničová
20.08.2010

Ako chytať v žite – Maruška Kožlejová – Kniha o priezračnej láske

Kniha o priezračnej láske

Kniha o priezračnej láske

Maruška Kožlejová: Ako chytať v žite, Bratislava, Porta Libri 2009

  Maruška Kožlejová je verejnosti známa ako autorka dvoch zbierok poézie: Antikvariát duší (2001), Ešte trochu dažďa (2006). Okrem písania sa venuje práci s mladými ľuďmi v Tréningovom centre Kompas. Ich osudy späté s autorkou sa stali námetom pre prózu Ako chytať v žite.

  Názov knihy odkazuje na známy Salingerov román Kto chytá v žite a jeho hlavného protagonistu Holdena Caulfielda. Sedemnásťročný Holden nájde zmysel svojho života v tom, že zachraňuje deti pred pádom do priepasti. Stane sa tak inšpiráciou pre Marušku, ktorá sa tiež postaví do novodobého „žitného poľa“, vyhrnie si rukávy a dozerá na dorastajúcu mládež, lebo ako sama píše: „Stratiť sa v Budapešti ešte nie je žiadna tragédia. Ale stratiť sa tak v živote, to má oveľa horšie následky. (s. 22)

Kniha je rozdelená do dvoch častí spojených osobou rozprávačky a autorky v jednej osobe. V prvej časti pod názvom Dievča, ktoré milovalo soľ, formuje Maruška svoju skupinku mladých ľudí. V tejto neľahkej práci s rôznorodými osobnosťami sú jej jedinou oporou rodičia a najmä Boh. A tak ako je Boh svetlom pre Marušku, stáva sa Maruška svetlom pre svojich priateľov. Svoju „prácu“ berie ako poslanie, službu mládeži: „Slúžiť mladým ľuďom často znamená permanentný život pod mikroskopom. Tí ľudia sa totiž neučia len z našich slov, ale z každej jednej reakcie, pohybu, pohľadu a rozhodnutia. (s. 43-44) Maruška nepochybuje o Bohu a učí to aj ostatných. Niekedy takéto úvahy vyznievajú detsky humorne, no zároveň sú presvedčivo krásnym svedectvom.

V druhej časti - Muž, ktorý staval ploty - Maruška preruší štúdium na vysokej škole i prácu s dorastom a odchádza do Anglicka, kde pracuje ako barmanka. Svojím správaním (je prvou a asi aj poslednou barmankou v Cambridgei, ktorá chodieva v nedeľu do kostola) si získava rešpekt aj medzi najdrsnejšími chlapmi a prirodzenou láskavosťou spôsobuje zmeny v ich správaní. V týchto ťažkých chvíľach ďaleko od domova a priateľov jej pomáha jej neochvejná viera v Boha.

  Maruška Kožlejová v knihe ukazuje mladým ľuďom jednu z ciest, ktorou sa môže uberať ich život. Nerobí to mentorsky, ale humorným jazykom okoreneným slangom s mnohými úvahami nad každodennými vecami vedúcimi čitateľa k hlbšiemu zamysleniu.                                                                                         

Martina Kasaničová