Recenzia
Peter Naščák
19.06.2015

Ako naštvať Rimana - Roman Brat

Roman Brat
Forza Music 2013


Misia splnená – postupuješ do ďalšieho levelu! Heslo mnohým dôverne známe. Fiktívny (kyber)priestor strategickej počítačovej hry, najlepšie s témou dávnovekej minulosti, či následný (viac-menej úspešný) návrat do reality, je tiež mnohým známy. Nehanbím sa priznať, že patrím medzi tých mnohých. Snáď by z toho mohla vyplynúť aj určitá kompetencia posúdiť vyobrazenie protagonistu zanieteného pre menovaný koníček. Práve takéhoto hrdinu totiž vytvoril Roman Brat pre svoj román. Kto je naň zvedavý, nech pozorne číta.

Celé sa to začne úplne normálne – na Vianoce. Rodina jedenásťročného Maxa si rozbaľuje darčeky a zjavne ten najlepší dostane práve Maxo. Interaktívnu hru pre veľkých aj malých s tajomným názvom Záhadná cesta do minulosti. Nečaká preto ani chvíľku a hru okamžite spúšťa. Privíta ho záhadný starec v bielom plášti slovami „Pax et bonum, pokoj a dobro“. Maxo si vyberie virtuálneho hrdinu a historickú dobu, v ktorej bude plniť misiu. Najzaujímavejšie sa mu zdá obdobie Rímskej ríše na sútoku Dunaja a Moravy, kde bude musieť riešiť nebezpečné stretnutie Rimanov, Markomanov a Slovanov, ktorí bojujú o tú istú oblasť. Hru môže mať hrdina spustenú iba dve hodiny denne, hoci obmedzený virtuálny čas plynie, aj keď hru nehrá, a tak je misia nesmierne náročná. Nebezpečenstvá však na Maxa nečíhajú len vo virtuálnom svete, ktorý vlastne sám dotvára, ale aj v tom ozajstnom. V pätách má večne zákerných susedov Lopúchovcov, ale aj o nič dobromyseľnejšieho spolužiaka-bitkára Jula Bachratého, ten navyše on-line sabotuje jeho počítačovú misiu. A ak prirátame výchovne nekompromisnú mamičku, nebezpečenstiev tu číha viac než dosť! Ešteže tu máme aj Violu, Maxov aj Julov objekt lásky, ktorá zabezpečí, že všetko je akosi krajšie.

Známy a obľúbený kyberpriestor počítačových hier ako téma knižky pre mládež bol nepochybne správny krok s pridanou hodnotou – kniha totiž vôbec nie je len o počítačových hrách, ale o histórii, o tom ako si zachovať česť a zmysel pre zodpovednosť, hoci to znamená vybrať si ťažšiu cestu a zároveň ukazuje, že si treba vedieť od počítača oddýchnuť napríklad pri knihe. Navyše, napínavé a presvedčivé stvárnenie starých Slovanov s čarovnou schopnosťou, bojovných Rimanov, krvilačných Markomanov („Narkomanov“), ale aj celková gradácia príbehu sa zvládla s typicky bratovskou remeselnou istotou. Živé a nápadito-vtipné sú tiež dialógy a reč postáv. Veď kto by sa nezasmial nad komickými prezývkami či heslom Maxovej triedy – „NKS (nuda, kandel, smrť)“?! A tak možno skonštatovať, že po minuloročnom nie veľmi zvládnutom románe Druhé podanie sa Romanovi Bratovi vcelku podarilo napraviť reputáciu, hoci akosi prirýchlo vyriešené dejové konflikty predsúvajú otázku, či ide o chybu krásy, alebo zamýšľané pokračovanie, ktoré čiastočne naznačuje nápis na obrazovke Maxovho počítača – LEVEL ONE COMLETED.