Recenzia
Oľga Gyárfášová
18.06.2013

Ako Ruth odišla do jazera a iné sny (Sny versus realita) - Tamara Archlebová - Krehký obraz podvedomia

Krehký obraz podvedomia

Bratislava, ZING PRINT 2010

Útla knižočka poetky a publicistky Tamary Archlebovej je utkaná zo svitu mesiaca a do jemnulinkých sietí zachytáva to, čo väčšinou odíde s nocou – sny. Zbierka (komentovaných) snov by sa mohla volať aj Ako Tamara o svojich snoch písala...

Je to všetko hlboko v nás, aj keby sme nechceli...,“ toto nepatetické konštatovanie je kľúčom k snom Tamariným, ale aj mojim, tvojim, kohokoľvek z nás. Líšime sa iným – schopnosťou, či skôr ochotou sa do seba cez tie sny pozrieť. Stretnutie vedomia s podvedomím totiž vôbec nemusí byť „prechádzka ružovou záhradou“. Koľko neuvedomených úzkostí, nepriznaných nenávistí, nepoznaných identít sme schopní chcieť uvidieť?

Sny sú mystériom o nás samých. Hlboko intímna, súkromná výprava. Surrealisti do nich načreli, lebo chceli šokovať. Dnes už asi niet čím. Všetko už bolo. Tamara svojou knižkou otvára inú otázku – prečo písať (aj) pre iných to, čo má ostať iba v dosahu psychoanalytikovho gauča?

Je autorka exhibicionistka a my, jej čitatelia, voyeri, ktorí v snoch iných riešia vlastné zákutia? Pre mňa je odpoveď mimo tejto dilemy: Tamarine sny sú literatúra a tá stiera hranicu medzi snom a realitou. Napriek tomu, že podnázov knihy ich dáva do protikladu, ja ho nevidím. Ako Ruth odišla do jazera – typické frázovanie, ktoré otvára, naznačuje príbeh. Až na druhé, tretie čítanie si uvedomíme, že príbehy sa odohrávajú v snoch. Ale je to snáď nejaká iná realita? Kto sa potrebuje orientovať podľa hrubej čiary medzi realitou a fikciou, alebo sa chce voyersky pozrieť na obnaženú Tamaru, bude sklamaný. Kto chce netradičné písanie o krehkom obraze podvedomia ako dobrú literatúru, bude nadšený. Verím, že tých druhých je viac.

Ilustrácie Petra Kršáka tvoria s písaným textom vzácne organický celok. Archetypálne zvieratá a snové variácie sa vzájomne dopĺňajú, umocňujú, komunikujú. Odkaz (aj keď podvedomý) na priekopnícke dielo Sigmunda Freuda Totem a tabu sa uzatvára.