Recenzia
02.03.2015

Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev - Viliam Bada

Keď sa vysoko hodnotení odborníci alebo vedci z akéhokoľvek odvetvia odhodlajú osloviť laickú verejnosť a svoje vedomosti zrozumiteľne sprístupnia, je to vždy dobré. Podobný – veľmi cenný – pokus predstavuje kniha kardiológa Viliama Badu Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev (Samedi 2014). Pre čitateľov nie je celkom neznámy, napísal už niekoľko brožúr z oblasti prevencie a liečby srdcovo-cievnych ochorení. Jeho nová kniha sa zaoberá týmto problémom komplexne v 24 krátkych kapitolách. Vyzdvihuje dôležitosť tmy v noci pre zdravý spánok, riziká pitia tvrdej vody, pozitívny vplyv hudby, modlitby či čokolády aj zdravých tukov: autor ponúka pestrý kaleidoskop vedomostí a podnetov, ako možno prospieť srdcu. Svoje zistenia podopiera mnohými relevantnými zahraničnými aj domácimi vedeckými štúdiami a výskumami. Preto aj jazyk knihy osciluje medzi bezprostrednou familiárnosťou a vedeckosťou, čo na niektorých miestach sťažuje porozumenie. Práve odbornosť a fundovanosť dodávajú textu váhu. Popri vede sa autor s ľahkosťou pohybuje vo viacerých oblastiach ľudskej kultúry. Vplyv hudby vysvetľuje na príklade Orfea aj na uspávankách našich babiek. Priložené CD obsahuje dve nahrávky z opery La Traviata a Nabucco talianskeho skladateľa G. Verdiho, ktoré sú podľa citovanej štúdie najúčinnejšie pri znižovaní krvného tlaku. Badovo videnie vecí je triezve a normálne. Prináša princípy, ktoré boli ľudstvu odjakživa vlastné a ktoré naši predkovia intuitívne používali, ako striedmosť, miera, vyváženosť a normálnosť. Podľa autora máme pestovať kvalitné vzťahy, jesť kvalitnú čokoládu, piť dobrú kávu, červené víno, chodiť po schodoch – to všetko sú veci, ktoré normálny človek vie, ale nerobí ich. Striedmosťou sa riadi aj lekár Mark Hyman. Tvrdí, že menej je viac, a toto pravidlo uplatňuje vo svojej novinke 10-dňový detox (preklad Ivana Grofčíková). Normálne fungovať iste pomôže Dukanova diéta 2014 s novými receptami (obe Noxi, preklad Erik Máder) Pierra Dukana, pomocou ktorej schudlo už 25 miliónov ľudí po celom svete. A hoci má ešte minuloročné vročenie, určite platí aj tento rok.