Recenzia
08.12.2010

Ako začať zbierať známky – Príručka mladého fi latelistu

S rozšírením elektronickej komunikácie sa výrazne mení postavenie pozemnej pošty. Vianočné pozdravy na krásnych pohľadniciach čoraz častejšie nahrádzajú SMS-ky alebo mailové pozdravy s možnosťou výberu animovaných obrázkov. S fenoménom mailov a mobilných telefónov načisto vymizli telegramy a vytrácajú sa aj telefónne búdky, ktoré patrili k typickým znakom napríklad Londýna. S výborným nápadom prišlo vydavateľstvo Perfekt, ktoré touto publikáciou upozorňuje, že obmedzovaním pozemnej listovej pošty sa z nášho života vytrácajú aj dôležití poslovia – známky. Tieto miniatúrne obrázky šíria do sveta dôležité správy o krajine, odkiaľ pochádzajú – počnúc názvom krajiny, aká mena sa v nej používa, až po portrét jej vrcholného predstaviteľa, významných historických osobností či najdôležitejších prírodných a kultúrnych pamiatok. Slovensko sa vďaka tvorbe známok zaradilo medzi veľmoci v tomto výtvarnom odbore, veď na mnohých známkach sú podpísaní naši najvýznamnejší grafici. Navyše publikácia upozorňuje aj na to, že filatelia je veľmi užitočný koníček. Rozširuje vedomosti o krajinách sveta, rozvíja známosti a vytvára aj nemalé historické a materiálne hodnoty. Ku knižke je priložený aj malý darček od Slovenskej pošty.