Recenzia
Michaela Geisbacherová
23.04.2008

Alexandrijská stopa - Steve Berry

Steve Berry: Alexandrijská stopa

Bratislava, Ikar 2007

Preklad Oto Havrila

Bývalý americký agent Cotton Malone sa po vyriešení prípadu odkazu templárskych rytierov (Berryho román Odkaz templárskych rytierov, v ktorom tiež vystupuje Malone, vyšiel v Ikare začiatkom roka 2007,recenzia bola uverejnená v Knižnej revue číslo 7/2007) má v úmysle vrátiť sa k životu antikvárnika, ale pokojný život musí počkať. V ohrození je jeho syn Gary. Únoscovia žiadajú, aby ich Malone priviedol k stratenej Alexandrijskej knižnici. Tá sa stratila pred 1500 rokmi a podľa informácií obsahovala jeden a pol milióna historických, filozofických a náboženských spisov. Malone sa vydáva na nebezpečné cesty do Viedne i Londýna, na Sinajskú púšť, ale aj do Washingtonu... V spleti intríg nevieme, komu veriť a komu nie, ale jedno je isté, tajomstvo, ktoré odhalí, sa nesmie dostať do nepovolaných rúk.

Únoscovia chcú poznatky zhromaždené v Alexandrijskej knižnici využiť na politickú a hospodársku destabilizáciu Blízkeho východu a jeho ovládnutie. Niektoré vzácne zvitky totiž odhaľujú rozpory v Starom zákone, čo by mohol zmeniť mapu Blízkeho východu a zamiešať karty vo svetovej politike. Územie, na ktoré si celé stáročia robili nárok Palestínčania, Egypťania, Jordánci, Libanončania a Sýrčania, dostali roku 1948 Židia. Arabi túto skutočnosť nazvali nakba, čiže pohroma, katastrofa. Uprostred ich arabského sveta založili Židia štát Izrael. A odvolávajú sa pritom na „náboženské oprávnenie“, na zmluvu medzi Bohom a Abrahámom, podľa ktorej dal Boh svoju zem izraelskému ľudu. Kto môže proti takémuto sľubu niečo namietať? Od Abraháma odvodzuje svoj pôvod nielen judaizmus, ale aj islam a kresťanstvo. Celý konflikt na Strednom východe je diskusiou o tom, čo je „pravdivý výklad“ a ktoré náboženstvo má právo na prisľúbenú zem. Arabi sa odvolávajú na Izmaela, židia na Izáka, kresťania na Krista. „Každé z týchto náboženstiev má svoju vlastnú verziu. Každé z nich je hlboko presvedčené, že ostatné sa mýlia. A to väčšmi než čokoľvek iné vysvetľuje, prečo konflikt stále neutícha“, konštatuje celkom na záver v Poznámke autora Steve Berry. V nej čitateľovi objasňuje, čo je v príbehu fikcia a ako využil či spracoval historický alebo zemepisný fakt.

Napínavý román, v ktorom autor, talentovaný rozprávač, prostredníctvom dokonalej trilerovej zápletky, podporovanej inteligentnou zmesou fikcie a historických faktov ponúka - podobne ako vo svojich predošlých románoch (Jantárová komnata – 2003, Tretie tajomstvo – 2005, Odkaz templárskych rytierov – 2006) vzrušujúce čítanie i možnosť na zamyslenie. Čo ak... Čo ak raná cirkev sfalšovala preklad Starého zákona a podriadila text svojim cieľom? Čo ak sa kresťania budú musieť vyrovnať s faktom, že Biblia, Starý i Nový zákon, je výmysel? A židia zistia, že Starý zákon je záznamom o ich predkoch, ktorí žili niekde inde ako v Palestíne. A moslimovia sa dozvedia, že ich posvätná zem, najposvätnejšie miesto na svete bolo pôvodne židovskou vlasťou? Aj takéto tajomstvo môžu skrývať niektoré vzácne zvitky Alexandrijskej knižnice. Alebo sa radšej presvedčíte na vlastné oči, čo ponúka návštevníkovi Alexandrijská knižnica otvorená v októbri 2002, ktorá predstavuje architektonickú pýchu súčasnej Alexandrie? Na cestu si možno budeme môcť vziať aj slovenský preklad najčerstvejšieho Berryho titulu Venetian Betrayal z decembra 2007.

Michaela Geisbacherová