Recenzia
Veronika Folentová
29.05.2008

Andrej – Anton Lauček – Prvá beletria o Hlinkovi

Prvá beletria o Hlinkovi

Prvá beletria o Hlinkovi

Anton Lauček: Andrej, Ružomberok, Tesfo 2007

  Černovský rodák Anton Lauček sa svojou historickou novelou pokúša dať odpoveď na otázky okolo osobnosti Andreja Hlinku a o jeho vnímaní súčasnosťou. Kniha je vôbec prvým beletristickým spracovaním jeho života. Zaoberá sa detstvom a študentskými rokmi – Hlinka tu nevystupuje ako národný hrdina. Autor zachytáva mladého Ondráša bojujúceho proti maďarizácii, ktorá mu nedovoľuje otvorene vyslovovať vlastné názory. V otázkach slovenčiny a slovenskej literatúry potreboval mladý Andrej pomoc. Knihy od slovenských spisovateľov boli zakázané, na gymnáziách sa učili najmä maďarskí autori. Mladý človek nemal šancu získať slovenské texty. V čase, keď aj Andrej navštevuje gymnázium v Ružomberku, prichádza do jeho života Karol Krčméry, ktorý v ňom prehlbuje lásku k slovenčine a slovenským knihám. Okrem slovenčiny sa Andrej pasuje aj s finančnou otázkou. Po smrti otca sa všetko ešte zhoršuje. V tom čase sa o výdavky na Andrejove štúdiá starajú jeho starší súrodenci, ktorým sa zo všetkých síl snaží pomôcť mama. Práve ona dostáva hneď po Andrejovi v novele najviac priestoru. Anton Lauček pomocou nej zobrazuje celý slovenský ľud. Jeho usilovnosť, snaživosť, tvrdohlavosť, nezlomnosť, ale najmä láskavosť, ktoré si chránia silou a hrdosťou.

  Hlinkova matka bojovala s bolesťami, únavou aj vekom, až kým si nebola istá, že jej syn doštuduje. Keď zomrela, bol Hlinka na duchovných cvičeniach pred kňazskou vysviackou. Skutočnosť, že jej nemohol ísť ani na pohreb, ešte prehĺbila jeho smútok: „Jóbovu zvesť mu oznámil exercitátor. Čo si vtedy mládenec v tichu svojej cely vytrpel, vedel iba on sám...“

  Popri opise postáv sa Anton Lauček zameral najmä na prostredie. Dielo venoval viac-menej Ružomberčanom, a preto sa neostýchal využiť detailný opis jednotlivých lokalít, najmä Černovej. Nevychádza len z historických faktov, ale aj z vlastného prežívania miestneho koloritu. K jeho vykresleniu Lauček pridáva tradície aj dobové výrazy, archaizmy a pranostiky. Na priblíženie a zatraktívnenie novely využíva prvky magického realizmu - najmä úvodná časť je ním silne zasiahnutá - dáva jej to hlboko tajomný rozmer.

Veronika Folentová