Recenzia
Martin Gajdoš
18.05.2005

Apoštol Eucharistie - Jozef Michalov - Dávať silu slabým

Dávať silu slabým

Jozef Michalov

Apoštol Eucharistie

Bratislava, Lúč 2004

Úcta k eucharistii predstavuje jeden zo silných prúdov v rámci katolíckej zbožnosti. Najmä obdobie protireformácie vyvolalo silné zameranie sa na Sviatosť Oltárnu, svedectvom toho sú dodnes oltáre, ktorých ústredným bodom je bohostánok. Hoci v súčasnosti badať pri budovaní nových chrámov opačnú tendenciu, vyzdvihovanie Kristovej prítomnosti v Cirkvi v podobe chleba a vína požívaného spoločenstvom veriacich, naďalej zostáva stredobodom náboženského života katolíkov eucharistia.

Dôraz na eucharistiu sa podobne objavil vo Francúzsku v búrlivom porevolučnom období v prvej polovici 19. storočia a v rôznych podobách ako reakcia na ateizáciu spoločnosti pokračuje dodnes. Aj sv. Pierre Julien Eymard, popri u nás najznámejšom ctiteľovi Sviatosti Oltárnej z tohto obdobia, sv. Jánovi Mária Vianneyovi, patrí k tým, ktorí pracovali v tomto zložitom období na obnove zbožnosti a rozvíjaní tohto prúdu. Založil Spoločnosť Najsvätejšej sviatosti, ako aj Spoločnosť služobníc Najsvätejšej sviatosti, zakladal adoračné centrá – večeradlá. Svoj život odovzdal myšlienke, pri ktorej realizácii sa nedal odradiť žiadnymi cirkevnými úradmi, ľudskými ohľadmi ani vlastnými funkciami, ale v pozornom sledovaní božích zámerov hľadal svoje miesto a poslanie na zemi.

Kniha je najmä faktografickým dielom, súhrnom dôležitých míľnikov svätcovho života a je určená najmä čitateľom, ktorých zaujímajú skutočné udalosti a ich chronologický sled. Autor knižky takto v pokore, bez vkladania vlastných názorov či úvah, predkladá život tejto osobnosti ako vzor a príklad človeka, ktorý sa stal Božím nástrojom pri šírení viery, poznamenávajúc v závere pre nášho slovenského veriaceho, že v kostole nie je dôležitá iba Panna Mária, ale najmä Spasiteľ prítomný vo svätostánku.

Martin Gajdoš