Recenzia
Vladimír Radosa
19.08.2008

Architektúra medzivojnového obdobia mesta Žiliny - Dušan Mellner - Nostalgická krása Žiliny

Nostalgická krása Žiliny

Nostalgická krása Žiliny

Dušan Mellner: Architektúra medzivojnového obdobia mesta Žiliny, Žilina, Artis Omnis 2007

  Som si istý, že málokto z nás vedel, že v období zrodu československého štátu v roku 1918 sa na krátke obdobie stala hlavným mestom Slovenska Žilina. Mesto pod Dubňom, na sútoku Váhu a Kysuce; dopravná, priemyselná a kultúrna metropola severného Slovenska. Nasledujúce roky môžeme bez preháňania nazvať obdobím, ktoré v novodobých dejinách najdramatickejšie poznačilo tvár mesta.

  Ing. arch. Dušan Mellner (1975) sa narodil v Žiline a má ju úprimne rád. Rovnako ako ja. Nie je preto náhoda, že na stenách môjho rodného domu visí niekoľko jeho fotografií so zvečnenou atmosférou Žiliny. Tá sa stala v medzivojnovom období v duchu vtedy aktuálneho hesla „Nová doba, nový svet“ jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich miest ovplyvnených architektúrnou avantgardou a nastupujúcim funkcionalizmom. Hlavní predstavitelia: M. M. Scheer, F. Weinwurm, E. Belluš či M. M. Harminc sa podpísali pod unikátnu atmosféru centra tejto metropoly.

  Publikácia ponúka prehľad najznámejších stavieb Žiliny na čiernobielych fotografiách v ich pôvodnej podobe. Mnohé architektonické skvosty poznávame formou skíc, nákresov a projektov. Iné budovy si môžeme prezrieť v ich aktuálnej podobe; autorom fotografií je práve Dušan Mellner. Knižka obsahuje aj krátke životopisy všetkých architektov Žiliny v súčasnosti i v minulom období. Neologická synagóga, Mestská tržnica, tribúna Štadiónu alebo budovy Novej pošty a Železničnej stanice sú skutočnými architektonickými klenotmi a tvoria nezameniteľný „genius loci“.

  Architektúra medzivojnového obdobia mesta Žiliny v slovenčine aj angličtine pozýva na nostalgickú prechádzku ulicami Žiliny a umožní znovu objaviť magické línie budov, ktoré možno bez povšimnutia míňate cestou do práce alebo na nákup.

Vladimír Radosa