Recenzia
15.01.2009

Atlas liečivých rastlín - Oľga Erdelská a kol.

Oľga Erdelská a kol.

Atlas liečivých rastlín

Bratislava, Príroda 2008

Ktoré sú najlepšie recepty ľudovej medicíny? Tie, ktoré neokolkujú, a idú na vec s využitím ľudovej skúsenosti. Aj skúsenosť slovutnej pani Timravy má svoj recept na každú nepotechu zdravia, ale aj svoju reč, prihovorenie za ušľachtilý mrav. Dobrá, zdravá myšlienka ustanoviť dielo takého vetvistého, rozkonáreného, čutím a pnutím ľudského tela napustenej pozornosti predkov, zahľadených do jeho strastí i slastí. Lebo veď čo je zdravie – nie je ono vlastne plnením a napĺňaním všetkých funkčných zreteľov organizmu i pospolitosti, zvýznanmením a podchytením ich mobility a tonality? Nádherný stroj, keď sa to tak vezme, keď sa darí uspievať vo vzá­jomnom prospechu s druhými, so všetkými krásami sveta, mazanými všetkými masťami. Tak je to aj s ľudským zdravím, s ľudským telom. Aj s naším prístupom k liečivým účinkom zelín, kvietkov, lístkov, byľôčok a bylín.