Recenzia
28.04.2011

Atlas prírodných zaujímavostí Slovenska - Daniel Kollár – Kliment Ondrejka

Bratislava, DAJAMA 2010

Podobne ako predchádzajúci Atlas kultúrnych zaujímavostí Slovenska je doplnkom k vydaným i plánovaným publikáciám z edície Prírodné Krásy Slovenska. Má však odlišnú štruktúru, pretože nepredstavuje jednotlivé ucelené regióny Slovenska samostatne, ale ako klasický atlas. Územie Slovenska je rozdelené na jednotlivé mapové listy, v nich sú zakreslené najzaujímavejšie prírodné lokality a chránené územia od národných parkov až po najmenšie prírodné rezervácie či prírodné pamiatky. Nechýbajú pritom ani charakteristické zábery na prírodné atrakcie slovenskej krajiny a ich stručný popis. V úvode si čitateľ nájde aj charakteristiku osobitostí slovenskej prírody slovom aj obrazom a na záver podrobný register či legendu ku kartografickým značkám.