Recenzia
26.09.2017

Ballamútenie

Ballamútenie
Balla: Gravidita
Levice, Koloman Kertész Bagala, L. C. A. 2000
 
Ballove knihy prinášajú slovenskému čitateľovi nové impulzy, pretože sa originálne vyrovnávajú s pretlakom filozoficko-spoločenského vývoja a s prirodzenou dávkou exhibicionizmu tvorcu. Možno ich vnímať ako osciláciu medzi týmito javmi, napätie, provokáciu istôt. Z týchto dôvodov začnem recenziu v dnešných pomeroch vôbec nie skromným konštatovaním: Gravidita je zbierka poviedok, ktoré sa dajú čítať.
Dve predchádzajúce knihy tiež potvrdili, že netrpia voči čitateľovi neduživým imidžom (hoci texty tejto publikácie pochádzajú aj z obdobia spred debutovej Leptokarie (1996), voči kritike je to trochu iné. Dominantou sujetu je zasa človek, ktorý sa ani náhodou nevtesná do klasických existenčných vymedzení, ale súhrou okolností i vlastným pričinením putuje z často prirodzených východísk do prekvapivých, neraz absurdných point, štedro prešpikovaných autorovou imagináciou. Natíska sa mi teraz zjednotiť podstatu diania v poviedkach pod spoločný termín: zmena (túžba po nej a jej tvrdošijné odmietanie). Zmena aj ako imanentný princíp dynamickej výstavby medzi úvodom a záverom, ale predovšetkým zmena zasahujúca rozprávačskú stratégiu, pásmo postáv a oblasť témy. Inými slovami: hlavní hrdinovia netušia, odkiaľ priletí fatálna rana, podobne ako čitateľ netuší, kam sa text stočí. Chvályhodné. Tento stav však nevládne preto, žeby z textu vyplýval, ale preto, že Balla princípy reality rozmarne hnetie priamo na papier, a tak s každou poviedkou vznikajú nové a nasledujúcou zanikajú, na čo sme si v modernej próze zvykli, ale v tomto prípade je presah autora-rozprávača-stvoriteľa taký nekompromisný až je znovu pútavý: tolerantnejšie nátury by určite podotkli, že aj roztomilo svojvoľný a tie iné by asi namietali, že je to akési uzavreté, vákuové.
Fascinovalo ma napríklad v poviedke Od stehien po päty tetovanie časového spínača bomby na hrudi práve preto, že „ručičky na ciferníku spínača sa pohybovali“ (s. 85), a keď dosiahli cieľový bod, nastala: zmena. Ak chcete vedieť podrobnosti o jej dôsledkoch, teraz to možno vyznie viac gynekologicky ako literárne, siahnite na Ballovu Graviditu, ktorá je z jeho strany spriadaním zaujímavých a nekonvenčných príbehov o bielych miestach ľudského bytia a reality, čím sa mu na druhej strane darí mútiť pokojnú hladinu našich predsudkov, železných košieľ a najmä našej nudy. A keďže kritický rozmer som od začiatku ignoroval, považujem za potrebné ešte uviesť: podobnosť balamútenia s Ballovým mútením je čisto fonetická.

Radoslav Matejov
In. Knižná revue, roč. XI., 7. 3. 2001, č. 5, s. 5.