Recenzia
Henrieta Stankovičová
07.01.2005

Balóny pani Barusovej – Marianna Grznárová – O detstve a iných snoch

O detstve a iných snoch
 

O detstve a iných snoch

Marianna Grznárová: Balóny pani Barusovej

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2004

  Poetka i prozaička Marianna Grznárová sa dostala do povedomia čitateľskej verejnosti predovšetkým ako autorka literatúry pre deti a mládež, najmä nezabudnuteľnou a čitateľsky úspešnou knihou Maťko a Kubko. Aktuálne sa na slovenskom literárnom trhu objavuje kniha krátkych próz pre dospelých Balóny pani Barusovej. Tvoria ju štyri poviedky: Hadvábnyk, Lavórovica, Ukulele a Balóny pani Barusovej a všetky sa vyznačujú sviežosťou, nenáročnosťou a špecifickým humorom. Situované sú do prostredia južného Slovenska do obdobia 50. a krátko aj 60. rokov 20. storočia. Vtedajšia politická situácia sa však do textu nepremieta. Postavy a postavičky žijú vlastným životom a vlastnými problémami, akoby izolovane. Jedinými „kultúrnymi“ ustanovizňami tohto svojrázneho spoločenstva sú kostol, kino a obchod.

  Poviedky sú skutočne husto zaľudnené svojráznymi postavami a postavičkami, silne zrastenými s krajom „dolniackeho“ regiónu. Autorka dosahuje humor dôsledným skĺbením situačnej i charakterovej komiky. Nositeľom tej druhej je napríklad poštár Linka, ktorý sa aj napriek teplu v priekope prikrýva svojím bicyklom, keď pravidelne prehráva boj s alkoholom na svojej poštárskej trase. Rovnako okrskár Stojka, „orgán bezpečnosti“, ktorý spočiatku neúspešne bojuje proti domácemu páleniu alkoholu a služobnou pištoľou zabíja svoje prasce i sliepky. Rovnako rodina Čepcová, a napokon aj pani Barusová, ktorá predáva balóny a cukrovú vatu – a „balónmi“ láka nielen deti, ale predovšetkým mužské oči...

  Humorné situácie miestami nadobúdajú až tragikomický rozmer.  Autorka má zmysel aj pre iróniu, či sebairóniu vlastného kraja a spoluobčanov. Napriek tomu, že knihu by sme primárne mohli charakterizovať ako oddychové čítanie, osloví nás aj hĺbka autorkinho postrehu.

Henrieta Stankovičová