Recenzia
Jaroslava Lalíková
28.09.2007

Baroko - Hermann BAUER - Andreas PRATER - Zamurované vitráže, vypálený Louvre

Andreas PRATER

Hermann BAUER – Andreas PRATER

Baroko

Taschen / Vydavateľstvo Slovart 2007

Tridsaťtri skvelých reprodukcií so zaujímavým, živým a erudovaným sprievodným textom na 96 stranách, to je knižná pozvánka z produkcie milovníkom umenia známeho knižného domu Taschen (v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart). Baroko je posledný, takpovediac celoeurópsky umelecký štýl, ktorého stopy možno sledovať v Madride, Londýne, Ríme, Amsterdame či na severe Európy. Tento prúd preslávila plejáda umelcov ako Caravaggio, van Dyck, Hals, Murillo, Velásquez, Rubens, Rembrandt, Vermeer van Delft a mnohí ďalší. Autori približujú život a dielo týchto velikánov maliarstva v biografických miniportrétoch, a hoci majú úžasný dar hutne a výstižne vyjadriť to základné, čo sa s tvorbou jednotlivých barokových maliarov spája, a najmä zasadiť tento umelecký smer do historickoumeleckého kontextu, predsa len čitateľ na záver pocíti intelektuálnu diétu. Je však na ňom, či sa zasýti ďalšími informáciami, alebo mu predkladaný text postačí. Sotva v ňom však nájde suchopárne miesta, ktoré by stroho opisovali, čo môže sám na reprodukcii vidieť. Autori sa totiž vyhýbajú príliš didaktickému štýlu. Vo výtvarnom prejave prichádza baroko s celkom novými témami v porovnaní s predchádzajúcimi smermi. Ak si pozorne prelistujete knihu Baroko, určite ich sami dokážete identifikovať, veď kritériá výberu umeleckých reprodukcií, to jasne dosvedčujú.