Recenzia
Andrea Dénešiová
28.01.2009

Bez dcéry som neodišla - Timea Keresztényiová

Timea Keresztényiová

Bez dcéry som neodišla

Bratislava, EvitaPress 2008

Na prvý pohľad „jeden z mnohých“ životných príbehov. Odlišuje sa azda len prostredím, v ktorom sa odohráva, autorka nás zavedie do Afriky, kam ju zlákala nie exotika safari, ale vášnivá láska k mužovi. Od prvých riadkov vtiahne čitateľa do víru svojho dramatického príbehu, pravdivosťou a bezprostrednosťou svojho rozprávania si získa našu pozornosť, až je ťažké knihu čo len na chvíľu odložiť. Timea sa rozhodla zverejniť svoj príbeh pravdivo, preto sa neskrýva za literárnu hrdinku, rozprávačka vystupuje pod vlastným menom. Popri ľúbostnom romániku, ktorý je niekedy podaný až s nepochopiteľnou naivitou, keď hrdinka pre zaľúbenosť nepripúšťa originálne, ale priehľadné klamstvá svojho partnera, Afričana pochádzajúceho zo Sierry Leone, zaujímavo zaznamenáva problémy, ktorý so sebou prináša stred dvoch odlišných kultúr. Tie sa premietajú aj do celkom bežných medziľudských a intímnych vzťahov. Pravdivo a sebakriticky opisuje etapu života, keď sa rozhodla pre lásku k mužovi opustiť svoju krajinu a odísť do celkom neznámeho prostredia. Svoje trpké skúsenosti však s ľahkosťou pretavila do literárnej podoby a približuje čitateľom zvyky a prostredie čiernej Afriky. „Keď sa stretnú dvaja ľudia z natoľko odlišných kultúr a pocítia k sebe náklonnosť, je to podľa mňa, akoby stáli nad zívajúcou priepasťou, v ktorej sú ich rasové, sociálne, či náboženské rozdiely, a obaja sa snažia odhadnúť, či ju dokážu preskočiť. A ak nie, či bude pád smrteľný.

Spočiatku, krátko po zoznámení s Abdulom sa často vracia na Slovensko, ale keď otehotnie, rozhodne sa žiť natrvalo v Afrike. Šťastné chvíle netrvajú dlho a náhod, ktorými odôvodňuje Abdul svoje zmeškané príchody, či odchody na služobné cesty je stále viac. Po krutom odhalení, že nie je jedinou ženou v jeho živote, nastáva zlom v ich vzťahu. Timea aj napriek materiálnemu blahobytu, aký jej Abdulovo postavenie zabezpečuje, už nie je ochotná tolerovať jeho neveru a časté hádky striedané so zmierovaním urýchlia vychladnutie jej citov k Abdulovi. Sústreďuje sa na dcéru a len kvôli nej sa niekoľkokrát pokúša zachrániť už aj tak dosť narušený vzťah. Zopár pekných chvíľ prežitých v novom prostredí vystrieda Timeino precitnutie do neľútostnej reality, už jej nepostačujú žiadne výhovorky, ani logické argumenty. Vtedy sa začína rozhodovať pre návrat späť na Slovensko. Nastáva boj v nej samej, sťažený pocitom zodpovednosti za dcéru, ktorej domovom je Afrika... Pútavý príbeh je určený nielen pre ženy, každý čitateľ by mal oceniť autorkinu odvahu odhaliť aj tie najintímnejšie stránky súkromia, veď s podobnými partnerskými problémami sa musí vyrovnávať mnoho žien. 

Andrea Denešiová