Recenzia
14.08.2012

Biela garda - Michail Bulgakov - Z ruskej klasiky

Z ruskej klasiky

Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2012
Preklad Ivan Izakovič

Ruský prozaik a dramatik Michail Bulgakov (1891 – 1940) je slovenskému čitateľovi známy najmä ako autor dnes už kultového diela Majster a Margaréta, okrem neho však vytvoril desiatky poviedok, satirických próz a niekoľko divadelných hier. Bulgakov vo svojich dielach verne zachytil to, čo dôverne poznal – atmosféru svojej doby a ruskú spoločnosť v medzivojnovom období. Súdobú spoločnosť vykresľuje s dávkou satiry, humoru a štipkou fantastiky. Román Biela garda však nemožno priradiť ku grotesknému a satirickému prúdu jeho tvorby. Je svedectvom o časoch občianskej vojny po boľševickej revolúcii. V románe sú na pozadí obyčajných ľudských životov rodiny Turbinovcov zobrazené boje medzi červenými a bielymi, v čase chaosu, plného krvi a nevinných obetí. Bulgakovov rozprávač sa nepozerá ani na politické, ani historické aspekty udalostí, nekomentuje ich, neodsudzuje, ostáva nestranný. Cez postavy však ponúka hlbokú sondu do duší ľudí, ktorých pokojné životy boli vtiahnuté do víru vojnového besnenia. Ich nostalgia za tým, čo bolo, ale nikdy sa už nevráti, je násilne potlačená niečím novým, zrodeným z vojnového šialenstva.

Vydavateľstvo Európa sa už niekoľko rokov profiluje ako vydavateľstvo európskej literárnej klasiky 20. storočia. Jeho ambíciou je prinášať diela, ktoré oslovia staršiu generáciu aj mladých čitateľov. Z  ruskej klasiky 20.  storočia tu vyšli diela autorskej dvojice Iľfa a  Petrova, M. Zoš čenka, L. Andrejeva a i. Bulgakovova Biela garda vychádza ako tridsiaty zväzok edície Premena a  dopĺňa tak obraz o  ruskej prozaickej tvorbe, ktorá vznikala v  prvej tretine 20.  storočia. Dielo ponúka pútavé čítanie a  vtiahne nás do udalostí, ktoré zásadne ovplyvnili osud Ruska v  20.  storočí. V  časoch, keď ľudský život znamenal iba málo, sa Bulgakov sústredil práve na jednotlivca a  rodinu. Nenápadne obracia čitateľovu pozornosť na meniace sa ľudské charaktery v pohnutých časoch, vďaka čomu si dielo zachováva aktuálnosť aj s  odstupom takmer jedného storočia.

Nové vydanie je reedíciou slovenského prekladu Ivana Izakoviča, ktorý prvýkrát vyšiel roku 1987 vo vydavateľstve Tatran.