Recenzia
Ján Bábik
27.05.2008

Bitky a bojiská v našich dejinách - Vojtech Dangl

Vojtech Dangl

Bitky a bojiská v našich dejinách

Bratislava, Perfekt 2007

Vojenský historik PhDr. Vojtech Dangl, CSc., využil v 80. rokoch minulého storočia výsledky svojho dlhoročného vedeckého bádania a v miniencyklopédii Slávni vojvodcovia (1981) uverejnil medailóniky významných bojovníkov. V ďalšej knihe Bitky a bojiská (1984) opísal najdôležitejšie vojenské operácie, ktoré sa odohrali na našom území. Neskôr vydal publikáciu Slovensko vo víre stavovských povstaní (1986) a ako spoluautor sa podieľal na vydaní rozsiahlych vedeckých diel Vojenské dejiny Československa Vojenské dejiny Slovenska. Keď sa pred dvoma rokmi objavila na knižných pultoch I. diel  jeho knihy Bitky a bojiská v našich dejinách s podtitulom Od Samovej ríše po vznik stálej armády, nezainteresovaný čitateľ by si mohol myslieť, že vydavateľstvo Perfekt len oprášilo starý dobrý titul. Záujemca o vojenské dejiny však už pri bežnom listovaní knihy zistil, že nejde o reedíciu, ani o rozšírené druhé vydanie, ale pod starou dobrou značkou sa mu ponúka omnoho rozsiahlejší a mimoriadne erudovaný  pohľad na významné bitky, ktoré sa dotkli našej histórie. Túto tendenciu potvrdil aj druhý diel knihy s podtitulom Od vzniku stálej armády po prvú svetovú vojnu. Autor v porovnaní s publikáciou spred štvrťstoročia značne rozšíril spracovanie vojenských operácií v strednej Európe v tomto období. V 18. storočí postupné vytláčanie Turkov z južných oblastí monarchie, boje o rakúske dedičstvo i sedemročnú vojnu. Bitky nevymedzuje len na územie Slovenska, pretože, ako konštatuje v úvode knihy, obyvateľov Slovenska sa tieto vojny dotýkali, keďže sa na nich museli podieľať nielen účasťou vojakov, ale i vojenskými kontribúciami. Druhý diel knihy sa začína vznikom stálej armády. Túto udalosť autor považuje za významný medzník v našej vojenskej histórii, pretože panovník sa už nemusel spoliehať len na (svoj)vôľu šľachty, či postaví vojsko na obranu krajiny, ako sa to s veľmi negatívnymi dôsledkami prejavilo najmä v roku 1526. Vojtech Dangl neopisuje vojenské operácie ako jednotlivé izolované udalosti, ale dáva ich do širokého historického kontextu. Všíma si aj vývoj vojenského umenia, napreduje nielen vďaka technickým vynálezom, ale aj rozvoju vojenského školstva, zaznamenáva vznik a vývin nových druhov vojska a zbraní, zmeny v taktike a stratégii, vojenské reformy a uvádza politické pozadie jednotlivých konfliktov. Z vojenských operácií 19. storočia okrem napoleonských vojen zaujme najmä spracovanie rokov 1848 a 1849, keď organizovaním vlastných vojenských jednotiek Slovensko prvýkrát vystúpilo ako samostatný vojenský subjekt. Autor pri každej vojne zaznamenáva aj účasť slovenských vojakov, ale väčšinou išlo o bojovníkov nižších hodností. Najväčšiu kariéru v cisárskych vojskách urobil generál Hadik, ktorý bol aj prezidentom Dvorskej vojnovej rady vo Viedni a takúto vysokú vojenskú funkciu nedosiahol žiadny rodák zo Slovenska.

Kým v knihe z roku 1984 Vojtech Dangl končí svoje rozprávanie v roku 1866 epilógom rakúsko-pruskej vojny, bitkou pri Lamači, v novej knihe pokračuje ešte o 50 rokov ďalej, až po výstrely v Sarajeve, ktoré znamenali rozpútanie I. svetovej vojny. Dá sa predpokladať, že autor púť historickými bojiskami ešte nezavŕšil. 20. storočie mu poskytuje množstvo námetov od prvej svetovej vojny, cez druhú svetovú vojnu s Malou vojnou a so Slovenským národným povstaním, ďalej vojenskú okupáciu ČSSR roku 1968 až po vstup Slovenskej republiky do NATO a úplnú profesionalizáciu Slovenskej armády.

Ján Bábik