Recenzia
Alena Štrompová
15.10.2010

Blíženci a protinožci - Peter Krištúfek - Intimita na predaj

Intimita na predaj

Intimita na predaj

Peter Krištúfek: Blíženci a protinožci

Bratislava, Vydavateľstvo Marenčin PT 2010

  Peter Krištúfek patrí medzi málo autorov, ktorí dokážu čitateľovi podať pútavý a zvoleným prostredím atraktívny príbeh, pričom je i obsahovo zvládnutý a vyrozprávaný svojským originálnym štýlom. Autor, ako sa sám vyjadril, nechce písať prózy, ktoré reflektujú každodennosť, postavy sa zmietajú niekde na hranici citovej vyprázdnenosti, trpia duševnými chorobami, psychickou či sociálnou izoláciou, často nepochopené a osamelé. A pritom sú jedni z mnohých, ktoré prechádzajú popri nás na ulici. Originálna poetika a obsahovo prešpikovaný príbeh podložený osobnými skúsenosťami charakterizuje Krištúfkovo najnovšie prozaické dielo Blíženci a protinožci. Trojnásobný finalista súťaže Poviedka sa pri románe nechal inšpirovať vlastnými nahrávkami z čias práce v rozhlase, ktoré vyhotovil s ľuďmi na okraji spoločnosti. Protagonista príbehu, spisovateľ Adrián, popri náročných textoch píše životopisné knihy a fejtóny na objednávku. Vedie viac-menej pokojný rodinný život, kým ho nenavštívi Nora (meno sa dozvedáme až v druhej časti románu), mladá prostitútka s túžbou vyrozprávať a napísať životný príbeh. Začne sa cyklus stretávok a nahrávok, vzájomného spoznávania, ktoré vyvrcholí intímnym zblížením, rozpadom Adriánovej rodiny a peripetiou psychických konfrontácií medzi dvoma odlišnými, avšak i trochu blízkymi ľuďmi. V románe sa striedajú viaceré rozprávačské línie: zápisky z Adriánovho, neskôr aj Norinho denníka, nahrávky z Norinho rozprávania v prúdoch voľnej reči a pasáže z nedokončenej Adriánovej knihy. Línie sa navzájom prelínajú a neskôr dopĺňajú, najmä v druhej časti knihy, kde autor pridáva zápisky z Norinho denníka – tie ešte viac demonštrujú rozdielne prežívanie lásky a spolužitia muža a ženy. Blíženci a protinožci, to sú predajcovia vlastnej intimity – Adrián a Nora, ktorých naplnenie vzťahu nie je možné a autor sa o to ani neusiluje násilným šťastným koncom. Obe postavy žijú vlastné životy, niekedy viac alebo menej prestúpené osudom toho druhého. „Po každom extrémnom ukojení túžby nutne prichádza prázdnota – túžba existuje len vtedy, keď túžime, hneď ako ju uspokojíme, zmizne – je to len chvíľkový vrchol, potom nasleduje pád do prázdna. Kam až sa dá ísť?!“ pýta sa hlavná postava, ktorej náhla zmena spôsobila rozvrat nielen v rodine, ale aj obrat pohľadu na ustálené životné hodnoty. Krištúfkova prvá „vážna“ kniha bez humoru alebo sarkazmu, na ktorý sme si zvykli v predchádzajúcej tvorbe, sa zamýšľa nielen nad otázkami lásky, prežívania intimity, ale na citovo (morálne) vyprázdnených protagonistoch problematizuje i predajnosť intimity, ktorá sa v konečnom dôsledku pôsobením médií stáva akceptovateľným javom. „Nový človek je projekčné plátno, na ktoré si premietame svoje túžby – tak to je. Túžby po niečom, čo nám chýba. Divoký, uvoľnený život, závan nepoznaných miest, nepoznaných silných zážitkov. Toto je život! – hovoríme si. A nie to, čo žijeme.“

Alena Štrompová