Recenzia
15.11.2006

Bola Mica u holiča? (a iné vážne otázky) - Anita Tešovičová - Básničky o útulnom svete

Básničky o útulnom svete

Básničky o útulnom svete

Anita Tešovičová: Bola Mica u holiča? (a iné vážne otázky)

Ilustrácie Miroslav Cipár

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006

  Anita Tešovičová, známa autorka viacerých detských knižiek, ale aj poetických zbierok pre dospelých, sa prihovára najnovšou knižkou opäť najmenším čitateľom. Robí to tak, ako je to pre ňu typické: nápaditosťou a humorom, za ktorým sa skrývajú aj vážnejšie myšlienky.

  Celkovou úpravou príťažlivá knižka prináša takmer stovku básničiek a riekaniek pre najmenších. Tematické spektrum textov je veľmi široké, autorka sa sústreďuje na každodenný život dieťaťa uprostred rodiny, kamarátov, zvieratiek, a aj na celú prírodu, učí dieťa všímať si jednotlivé javy prírodného aj mestského prostredia, objavovať krásu kvetov, jesennej pestrofarebnosti, vychádzajúceho a zapadajúceho slnka a podobne. Učí však dieťa aj sústredenejšie pozorovať iných ľudí, seba, vecí vo svojom okolí. Nepoučuje, ale predsa len sprostredkuje informácie. Tým, že kladie otázky – a učí aj klásť otázky o tom, čo dieťa zaujíma, čomu nerozumie a čo vzbudzuje jeho zvedavosť. Pri týchto otázkach (a odpovediach) preukazuje autorka svoj zmysel pre jemný humor, vytvárajúc komické asociácie obrazov, predstáv, slov. Učí tak aj hre so slovami (s jazykom), čo nepochybne tiež pomáha rozvíjať detskú obrazotvornosť.       

  Ladenie knižky je úsmevné, poetické, vanie z nej atmosféra pohody, svet sa v nej predstavuje ako útulné miesto, kde hrajú dôležitú úlohu vzájomné pochopenie, láska, a kde domov a rodina vystupuje ako základná hodnota. Rovnocenným partnerom autorky textov je Miroslav Cipár, ktorého ilustrácie sa nesú v podobnej tónine ako verše, majú v sebe humor, ale zároveň aj spomínanú pohodu, podčiarkujú útulnosť a priateľskosť sveta, či už ľudského alebo zvieracieho. Myslím si, že v dnešnej drsnej a agresívnej dobe dobre padne pobudnúť v takomto svete.

-ef-