Braček z tekvice a Sestričky z Topánika – Mária Ďuríčková

Studnička čitateľa

Mária Ďuríčková: Braček z tekvice a Sestričky z Topánika

Bratislava, Ikar 2003

Je dobre, že sú tu knihy, ktoré sú dobré – hoci i bez dnešného slovníka z detských ihrísk, že sú tu knihy, čo majú ten jednoduchý prapôvod, priam archetypálnu životnú potrebu lásky i prostého vypovedania o nej: ...mám ťa rád. Ďuríčková rozpráva o obyčajných veciach (Veciach! Ach nie, vzťahoch!), bez ktorých by svet ľudským svetom nebol: jednoducho o tom, že brat má sestričku, o tom, že sú radi, že sa majú, že sa ľúbia.

Dve rozprávky tejto knižky v inej zostave vyšli relatívne nedávno (napr. s rozprávkou O Guľkovi Bombuľkovi v Mladých letách v r. 1989, nepočítajúc iné výbery), no majú nové výtvarné stvárnenie – bohatá jemnokresba na plátne od Jany Kiselovej–Sitekovej, držiteľky GRAND PRIX BIB 2001. Podobne jemnú štruktúru má celá knižka, aj text: obe rozprávky sú členené do kratších sekvencií - sotva ich formálne nazvať kapitolami, no majú väčší rozsah než odsek – a každá má svoj názov. Mysliac na malého čitateľa, celkom malého, je to šťastné riešenie, dieťa sa v texte nielen rýchlo orientuje, ale kniha sama mu aj ponúka úmerný rytmus sústredenia a oddychu. A k tomu refrén v riekankovej forme, v oboch rozprávkach, pričom refrén sa nielen zvukovo i významovo modifikuje.

A tematika rozprávok? Súrodenecká, sesterská láska v priamom význame, ale aj v prenesenom, keď sú sestričkami topánočky Cupka a Dupka, súpútnicke vzťahy dvoch osamelých bytostí – macka Medmedíka a bábiky Verunky (Sestričky z Topánika); alebo v kombinovanej interakcii živého dievčatka Dominiky a bračeka Kukulíka – figúrky z tekvice. A navyše a nie vždy samozrejme – je to súrodenectvo naplnené hlbokým priateľstvom. Stupňovanie jednoduchého deja, rozprávkové oživotvorenie postáv (i javov – dúhy), to všetko v čistej skladbe vety a celku je tým, čím sa rozprávka stáva (či mala by sa stať) studničkou celej budúcej lektúry čitateľa, ako to je aj v ďalšej autorkinej knižke z Ikaru Čo si hračky rozprávali, ktorú momentálne nájdeme v kníhkupectvách, či knižkách z Buviku: Kačička, chromá nožička, O dvanástich mesiačikoch, Ahoj hádanka alebo Bratislavské povesti (SPN-Mladé letá). Poznávanie pre malých, poznanie pre veľkých, uvedomenie si, že jadierkom plodu zvaného kultivovanosť je takáto pekná rozprávka.

Ľubica Suballyová