Recenzia
13.04.2015

Bratislavský hrad

Vo februári uviedlo vydavateľstvo Perfekt medzi čitateľov reprezentatívnu slovensko-anglickú publikáciu Bratislavský hrad obsahujúcu viac ako 300 fotografií od pätnástich fotografov. Na jej textoch sa podieľal kolektív autorov pod vedením historika Štefana Holčíka. Najväčší priestor publikácia venuje histórii Bratislavského hradu a  osídlenia hradného kopca od čias Keltov, cez jeho prestavby v období vlád cisára Ferdinanda a Márie Terézie, veľký požiar v roku 1811, po ktorom Hrad dlho chátral, až po jeho obnovu v 20. storočí. Samostatnú kapitolu autori venujú zobrazeniu Hradu na historických pohľadniciach. Záverečná časť približuje súčasnosť Hradu – fotografie reprezentačných priestorov, prehľad významných slovenských i zahraničných návštev i súčasné expozície Slovenského národného múzea. Fotografie architektúry, nábytku, olejomalieb, umeleckých diel, uniforiem, zbraní, ale aj leteckých pohľadov na hradný komplex isto potešia domáceho i  zahraničného čitateľa.