Ján Štrasser je autorom dvanástich kníh rozhovorov so slovenskými umelcami, no so „stopercentným“ básnikom sa rozprával prvýkrát. Stretnúť sa s Jánom Buzássym bolo pre neho určite príjemné, keďže sa zišli básnik s básnikom (Štrasser má na konte desať básnických zbierok), a tak pýtajúci sa v poetickej téme netápal, ale kládol otázky so znalosťou problematiky. Ján Štrasser si už pri toľkých rozhovoroch vypracoval určitú metódu ich vedenia a tej sa pridržiaval aj pri aktuálnom titule Byť svoj (Literárne informačné centrum 2013). Základom je chronologický pohľad na životné udalosti, a tak sa aj v rozhovore s Jánom Buzássym prvé otázky dotýkajú básnikovho pôvodu, rodiska, detstva, mladosti, na ne nadväzujú témy jeho profesionálnej kariéry, prekladania z cudzích jazykov, názorov na roky prežité v čase reálneho socializmu… Rozhovor ústi do súčasnosti, ktorú konkretizuje Buzássyho blížiaca sa osemdesiatka. Básnikove odpovede sú vážne a uvážlivé, vlastne také, aká je i jeho poézia.

Zaujímavú časť rozhovorov tvoria spomienky na obdobie vydávania kultového časopisu mladej literárnej generácie Mladá tvorba, kde Buzássy určitý čas pôsobil. Nevyhol sa ani poznámkam o svojich umeleckých súpútnikoch, ako boli Miroslav Válek, Pavel Koyš, Ivan Mojík, Ján Majerník a mnohí iní. V čase reálneho socializmu nebol Buzássy zakázaným autorom, hoci problémy neobišli ani jeho. Svoje postoje v tejto dobe vyjadril slovami: „Netváril som sa, že som nadšený budovateľ socializmu, ale neprejavoval som sa nijako opozične.“ To hádam vyplýva z básnikovej letory, ktorú vyjadril priznaním: „… ja som skôr človek umiernený, nevýbojný, nie som typ vhodný do revolúcie a už vôbec nie do politiky.“ V časti rozhovorov sa Ján Štrasser dotýka básnikovho súkromného života, manželstva, rodiny, koníčkov a napokon aj pribúdajúceho veku. Ján Buzássy „útrapy z veku“ vyjadril v básni Starnutie, kde nenájdeme klišéovité prirovnanie staroby k jeseni života. Prečo? „Lebo jeseň je krajšia ako starnutie,“ odpovedá básnik. Vyjadruje sa aj k súčasnej nedostatočnej starostlivosti štátu o kultúru: „Štát by nás mal platiť už len za to, že ho robíme znesiteľnejším.“ V Buzássyho výrokoch viackrát zaznieva jeho krédo, ktoré aj v zložitých politických časoch zhrnul do vety: „…veľmi som sa snažil neslúžiť zlu.“ K publikácii Byť svoj je priložené aj CD, na ktorom básnik recituje niektoré svoje texty.