Recenzia
Lýdia Čelková
03.10.2011

Čelkova Lehota. Malá kronika obce 1471 – 2011 – Gejza Sádecký

Martin, J. Čelko 2011

Kroniku obce Čelkova Lehota k 540. výročiu prvej písomnej zmienky o nej pripravil Gejza Sádecký. Na základe množstva materiálov načrtol vývoj dediny z pôvodne malej zemianskej osady až po súčasnosť. Faktografi cké a štatistické údaje doplnil pohľadom na kultúrne, spoločenské a športové dianie, zvyky, staré i novšie tradície. Od roku 1918 zdokumentoval predstaviteľov obce, popredných rodákov a dejateľov, symboly obce, ako aj chronológiu vybraných udalostí. Príloha obsahuje zoznam súčasných obyvateľov a chalupárov, povesť o vzniku obce (O Vincovi s tvrdým čelom) a bohatú fotodokumentáciu.