Recenzia
Zuzana Galovičová
28.10.2014

Cena nezištnosti - Luigino Bruni

Taliansky ekonóm Luigino Bruni sa zameriava na mikroekonómiu, históriu ekonomického myslenia, metodológiu v ekonómii, ale aj na občiansku ekonómiu a kategórie s ňou späté, ako vzájomnosť, nezištnosť či šťastie v ekonómii. Jeho úspešná kniha Cena nezištnosti (Veda, preklad Mária Čalfová) po viacerých prekladoch vo svete vyšla v slo venčine pri príležitosti 300. výročia narodenia ekonóma Antonia Genovesiho, tvorcu myšlienky občianskej ekonómie, základom ktorej je verejné – spoločné šťastie. Bruni vo svojich ekonomických výskumoch vychádza práve z tejto myšlienky, ako aj z osobných skúseností s projektom ekonomiky spoločenstva, ktorý začala realizovať v Brazílii Chiara Lubichová. Na fungujúcich príkladoch vo svete (Južná a Severná Amerika, Afrika, Filipíny) predstavuje ekonomiku spoločenstva ako novú ekonomickú kultúru, ekonomické správanie a spôsob fungovania firiem. Bruniho kniha je vlastne výzvou, aby sa v širšom meradle presadzoval princíp nezištnosti vo verejnej sfére. Venoval ju nielen pracujúcim, podnikateľom, študentom, ale všetkým, ktorí veria v proroctvo ekonómie. Cena nezištnosti je svojským, originálnym názorom na ekonómiu a podnikanie, ktorým autor dokazuje, že bez nového prístupu v ekonómii nie je možné zabezpečiť udržateľný rozvoj našej spoločnosti.