Recenzia
Petra Baďová
27.04.2020

Cesta – necesta po rodnom kraji

Knihy s nami často cestujú. Berieme ich na výlety, dovolenky, rôzne presuny z mesta A do mesta B. Publikácie, ktoré si predstavíme, majú opačné ambície. Cestovať môžeme priamo v nich! Navyše nikam ďaleko, len vo svojej domovine.

Adèle a Rúfus na cestách po Slovensku (Veronika Klímová) a Poďme objavovať Slovensko (Mária Nerádová) sú určené deťom, v prvom prípade od štyroch rokov, v druhom ešte mladším. Obidve formou aj obsahom zohľadňujú vek čitateľov. Poďme objavovať Slovensko má veľký formát a tvoria ju hrubé kartónové listy, Adèle a Rúfus na cestách po Slovensku má mäkkú väzbu, listy strednej gramáže s povrchom, na ktorý sa dobre kreslí. Obrázková kniha M. Nerádovej obsahuje minimum textu a košatý dej zachytený v obraze, kniha aktivít V. Klímovej poskytuje deťom priestor na sebavyjadrenie.

 

Kniha pre najmenších

M. Nerádová, absolventka štúdií grafického dizajnu na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne a ilustrácie na VŠVU v Bratislave, spolupracovala už s viacerými domácimi i zahraničnými vydavateľstvami a spisovateľmi. Jej ilustrácie zrejme zaujmú deti aj dospelých.

Poďme objavovať Slovensko obsahuje 13 miest, kam zavítalo prasiatko Oliver so svojimi rodičmi počas prázdnin. Ide o výber lokalít, ktoré sú rodičmi a deťmi na Slovensku často navštevované, a aktivít, ktoré sa viažu na letné obdobie. Niektoré miesta sú konkrétne (Bojnický zámok so ZOO, Bratislava, Banské múzeum, Múzeum slovenskej dediny, Liptovská Mara, Vysoké Tatry, Spišský hrad, Slovenský raj), iné všeobecné (jaskyňa, kúpele, mesto, festival, kemping). Každá lokalita sa rozprestiera na dvojstrane a je podaná pestrofarebne. Obraz miesta dopĺňa jeho názov a stručný cestovateľský záznam Olivera.

Slovensko v podaní M. Nerádovej obývajú zvieratká. Sú poľudštené, majú mená, nosia oblečenie, používajú predmety, vykonávajú činnosti typické pre tú-ktorú lokalitu. Zvieracie figúry sú v zobrazených situáciách prispôsobené svojmu naturelu aj stereotypom (sova číta knihu, myšky večerajú syr, potkan postáva pri kontajneroch). Rovnaké zvieratká sa vyskytujú v každej „scéne“, niektoré lokality obsahujú druhy navyše (netopiere, hrobáriky). V titule Poďme objavovať Slovensko nefigurujú iba živočíchy, ktoré na našom území voľne žijú, ale aj také, ktorých zástupcov deti naisto majú medzi plyšovými kamarátmi (slony, nosorožce, tučniaky).

Scény na dvojstranách sú kompozične budované v jednom pláne, dynamiku výjavu dodáva rytmus rozloženia postáv, umiestnenia budov, sieť turistických chodníkov, podzemných chodieb v banskej štôlni.

Ilustrácie sa deťom prihovárajú prostredníctvom farby a tvaru, štruktúry autorka takmer nevyužíva. Pracuje s oblými tvarmi, ktoré pôsobia  mäkko (vďaka tomu ani zuby vlka nevyznievajú ohrozujúco). Dospelým možno bude štylizácia postáv trochu povedomá, pripomína totiž niektorých večerníčkových hrdinov (Medušku J. Dudešeka).

Autorka tvary vymedzuje plochou, detaily zdôrazňuje líniou. Knižka okúzľuje kultivovanou farebnosťou, ktorá je jasná a kontrastná, množstvo odtieňov vzájomne komunikuje.

Pri titule je zaujímavé zamerať sa nielen na komunikáciu farieb ako takých, výskyt odtieňov na ploche, ale aj na komunikáciu nakreslených postáv. Tie sú zobrazené v interakcii, žiadna z nich sa nepozerá priamo na čitateľa. Zároveň majú ľahko rozpoznateľnú reč tela aj výrazy, čo deťom umožňuje objavovať nielen istú lokalitu na Slovensku, činnosti, ktoré sa tam dajú realizovať, ale aj širokú škálu emócií a vzťahov. Deti môžu v obrázkoch hľadať zvedavé, šťastné, vystrašené  zvieratká, zaľúbencov alebo rôzne sociálne väzby – rodinu, dvojicu kamarátov, samotára. Nájdu popritom aj množstvo vtipných detailov (sardinky v autobuse, vankúš vo vtáčom hniezde).

 

Kniha pre väčších

V. Klímová, autorka publikácie Adèle a Rúfus na cestách po Slovensku, študovala na VŠVU v Bratislave. Viacero jej autorských alebo ňou ilustrovaných titulov získalo ocenenia a predstavujú skutočne vysokú umeleckú kvalitu. Ilustrátorka využíva klasické výtvarné techniky, najmä kresbu a grafiku.

Adèle a Rúfus na cestách po Slovensku má v porovnaní s titulom Poďme objavovať Slovensko subtílnejší výraz. Ilustrácie sú vzdušné, rozmiestnené v priestore, pôsobia otvorene. Voľba stredného formátu a mäkkej väzby s pružným chrbtom knižného bloku podporuje charakter knihy ako zošita, ktorý sa vmestí do každého turistického batoha.

Obálka nás oboznamuje s iniciátormi cesty po Slovensku, s cudzincami Adèle a Rúfusom. V kruhovej kompozícii vidíme atribúty všetkého, na čo cestovatelia v našej krajine môžu naraziť: drevenica  (ľudová architektúra), banskoštiavnická kalvária (sakrálna architektúra), bratislavský hrad (svetská a reprezentačná architektúra), sídlisková pouličná lampa (odkazy k minulosti), listnaté a ihličnaté stromy, ľudia, zvieratá, dopravná značka aj tatranský smerovník.

Po otvorení knihy sa čitateľ môže k dvojici turistov pridať a sprevádzať ich (napísaním svojho mena a dokreslením autoportrétu na širokých záložkách obálky). Potom si pripraviť pastelky, fixky, perá a už len hľadať, nachádzať, škrtať, dokresľovať a dopisovať podľa usmernení autorky. Tá vytvorila množstvo tvorivých zadaní pre mladšie aj staršie deti. V rámci sprevádzania Adèle a Rúfusa sa deti nenásilne učia, precvičujú si jemnú motoriku, ale aj názvy našich operencov či hradov, podnecujú obrazotvornosť, cibria vnímavosť a naisto sa zabávajú.

Čo všetko autorka obsiahla v  knižke aktivít? Dvojica turistov navštívila Vysoké Tatry, Banskú Štiavnicu, Bojnice, Spišský hrad, Krásnu Hôrku, Čičmany, Bratislavu, boli na hubačke, hudobnom festivale, ochutnali typické slovenské jedlá. Portréty spokojných návštevníkov deti môžu do obrázku dokresliť.

Ilustrácie vznikli technikou, ktorá je deťom blízka – kresbou fixkami. Ilustrátorka pozýva čitateľa k spolutvorbe, väčšinou mu nevymedzuje špeciálne plochy, prázdne rámčeky na realizáciu, ale umožňuje dopĺňať svoje obrázky. Fakt, že je k detskému čitateľovi citlivá, sa prejavuje napríklad aj v štylizácii ľudských figúr (neodradzuje dieťa od „spolupráce“ dokonalým stvárnením postáv, ktorého by ono nebolo schopné). Neupriamuje pozornosť na postavy, zobrazuje ich ako drobné figúrky, súčasť väčšieho krajinného celku.

Adèle a Rúfus na cestách po Slovensku môže byť príjemným poznávacím výletom aj pre dospelého čitateľa. Ten možno ocení, ako ilustrátorka využíva farebnosť krajiny (tóny zelenej, modrej, okrovej, hnedej, telovej), zrnenie (raster) evokujúci sypkosť, zem a narába s archetypmi (dom, strom, zajac, srna). Možno sa vďaka tomu stane lepším sprievodcom.

 

O Slovensku pre deti

Sprevádzať niekoho po Slovensku, ukázať mu naše najkrajšie miesta, rozhodne nie je jednoduchá úloha. Aj najuvedomelejší Slovák by možno siahol po bedekri. V poslednom období vychádza čoraz viac kníh o Slovensku pre deti. Publikácie sa zacieľujú na rôzne vekové kategórie, využívajú odlišné rozprávačské stratégie aj výtvarný jazyk.

Najnovšou takto zameranou knihou je doplnková vzdelávacia publikácia pre mladších žiakov základných škôl Čo ti v škole nepovedia  (S. Marec a L. Čermáková, vyd. Ikar, 2020). Titul obsahuje najmä fakty z minulosti aj súčasnosti Slovenska, ale je vizuálne šťavnatý. Pozornosť detského čitateľa udržiava hravé grafické prevedenie, vírivé kompozičné riešenie dvojstránok, vkusná (funkčná) hra s typmi, veľkosťou a farebnosťou písma, jeho občasné vybočenie z linajok.

 

Čo ďalej s knižkami

Poďme objavovať Slovensko

  • Pohľadajme na ilustráciách zástupcov nezvieracieho sveta (vodník, víla, biela pani, rytier). Na ktoré miesta ich autorka ukryla a prečo?
  • Zvierací hrdinovia sú zobrazení v rôznych situáciách. Aké dialógy by medzi sebou mohli viesť?

Adèle a Rúfus na cestách po Slovensku

  • Knižku môžeme rozšíriť vsunutím alebo dolepením listov. Takto do nej môžeme doplniť ďalšie slovenské hrady, mestá, jaskyne a pod.
  • Ak by sa Adèle a Rúfus zastavili u nás doma, akú špecialitu by sme im pripravili a ktoré miesto v našom okolí by sme im chceli ukázať?

 

Petra Baďová (1985) pracuje v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. Okrem iných publikácií jej vyšla aj Existenciálna estetika vecí (2016). Zaoberá sa estetikou krajiny, situácií a vecí a dejinami výtvarného umenia.