Recenzia
Marek Zákopčan
09.03.2015

Cesta za šťastím - Sarah Larková

Vysnívaná krajina. Cesta za šťastím

Kto už mal možnosť čítať prvú časť dvojdielnej série Vysnívaná krajina s podtitulom Čas ohnivých kvetov od Sarah Larkovej, iste netrpezlivo čakal na jej pokračovanie. Zamotané a vzájomne poprepájané osudy európskych osadníkov na Novom Zélande v polovici devätnásteho storočia očarili tisícky čitateľov. Nečudo, dobrodr užno-romantické príbehy v spojení s reálnymi historickými udalosťami poskytujú možnosť dozvedieť sa mnoho zaujímavého. Osídľovanie exotických kútov sveta sa stretávalo s rôznymi (ne)očakávanými problémami, za čo bol neraz zodpovedný ľudský faktor. Vodcovia kmeňov a predstavitelia nadnárodných spoločností mali diametrálne odlišné predstavy o chode sveta i vzájomných vzťahoch. No jedno mali spoločné – oba tábory si nadovšetko cenili vlastnú pôdu a tradície...

Príbeh druhého dielu Cesta za šťastím (oba Ikar 2014, preklad Zuzana Guldanová) pokračuje presne tam, kde skončil Čas ohnivých kvetov. Opäť sledujeme osudy mladej generácie bojujúcej o svoje miesto pod slnkom v cudzej krajine, do ktorej ju z rodného Nemecka vyhnali zlé sociálne podmienky. Ida, vychovávaná v prísnom katolíckom duchu, na opačnom konci sveta zisťuje, že nie všetko je zrejme riadené Bohom, a pomaly sa odhodláva postaviť sa proti rodine i vžitým zvykom. Ako manželka prchkého a zanovitého Ottfrieda to nemá ľahké, hlavne keď otehotnie rovnako ako Cat, ktorú jej muž znásilnil... Cat po úmrtí svojej dobrodinky utiekla pred ťažkým údelom a vyrástla medzi domorodcami. Dôkladná znalosť jazykov a odlišných kultúr ju predurčila na sprostredkovateľku medzi oboma svetmi a zhody náhod z nej spravili najlepšiu kamarátku utiahnutej Idy. Obe však majú čosi spoločné – milujú mužov, ktorí sú pre nich nedosiahnuteľní. Ida ľúbi Karla, pôvodom nádenníka z jej rodnej dediny, teraz skúseného zememerača a chovateľa oviec. Cat je zamilovaná do Chrisa, Angličana, ktorý sa kvôli majetku a vidine vlastnej farmy oženil s Jane, dcérou vplyvného obchodníka. Vzťahy medzi všetkými zúčastnenými postupne vrcholia a nikto z nich neujde pred svojím osudom. Dobrým či zlým...

Sarah Larková v pokračovaní príbehu akoby iba chcela dorozprávať udalosti, ktoré rozohrala. Napriek tomu má dej spád a všetky udalosti logicky vyúsťujú do dramatického finále. Tým, ktorých Vysnívaná krajina zaujala, však odporúčam najprv siahnuť po Čase ohnivých kvetov, inak by im viaceré súvislosti unikali. Komplexne však oba romány tvoria pútavý príbeh so živými postavami, početnými autentickými situáciami a pohľadom na dobu nedávno minulú.