Cestami KDH - Ján Čarnogurský - Kniha ako vizitka štátnického diela

Kniha ako vizitka štátnického diela

Kniha ako vizitka štátnického diela

Ján Čarnogurský: Cestami KDH, Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2007

  Od jedného z najvýraznejších slovenských politikov ponovembrovej éry by sa v tomto štádiu jeho kariéry už očakávali pamäti, ale Ján Čarnogurský sa rozhodol pre niečo iné. Zozbieral kľúčové prejavy a články svojej politickej dráhy a vytvoril tak pozoruhodné dielo, ktoré významným spôsobom obohacuje a dotvára poznanie slovenskej politiky predovšetkým 90. rokov uplynulého storočia.

  Štýl Jána Čarnogurského je nezameniteľný. Charakterizuje ho maximálna racionálnosť, niekedy až úspornosť vo vyjadrovaní, pomocou ktorej sa vyhýba publicistickým dezinterpretáciám a vytrhávaniam viet z kontextu. Čarnogurského vety znejú ako zhutnené a premyslené posolstvá, akési racionálne bonmoty bez akéhokoľvek slovného balastu. Tento muž si vie vážiť slovo a vie ho účinne používať. Aj vďaka tomu mnohé jeho výroky zľudoveli alebo sa stali súčasťou politického diskurzu. Jeho slávne slová o vlastnej stoličke a hviezdičke v Európe z roku 1990, výzva na modrú revolúciu z roku 1996, či vlastné kresťanské krédo o pravde v politike, ktorá oslobodzuje, dodnes rezonujú v mnohých z nás. Naopak, niektoré zásadné texty, ktoré nesú jeho autorskú pečať, sem zo skromnosti nezaradil.

  Je otázne, či možno nazvať Jána Čarnogurského úspešným politikom. Úspešný politik sa na scéne predsa nepohybuje s preferenciami na úrovni mimoparlamentných strán. Osobnosť Jána Čarnogurského má však bezpochyby výrazný štátnický rozmer, ktorý prevyšuje relatívnu hodnotu úspechu. Ak sú 90. roky lemované postojmi dvoch najväčších rivalov – Vladimíra Mečiara a Jána Čarnogurského – potom prvý z nich síce dosiahol až na mocenský Olymp, ale dnešné Slovensko má podobu vízie, ktorú pred pätnástimi rokmi formuloval Ján Čarnogurský. Priznám sa, čítajúc jeho prejavy z toho obdobia, že dnes im rozumiem väčšmi ako vo svojom vtedajšom mladíckom zápale za vec národnej samostatnosti.

  Ak by sa dali charakterizovať Čarnogurského prejavy jedným slovom, bola by to asi prezieravosť alebo principiálnosť. Táto kniha by nemala chýbať v knižnici žiadneho človeka, ktorý chce niečo vedieť o slovenskej politike uplynulých dvoch dekád. S Čarnogurským sa dá vášnivo a zmysluplne polemizovať, no nemôžete si nevážiť integritu jeho osobnosti a životných postojov. Ak spoznáte tohto muža, bude vám cťou s ním nesúhlasiť.

Eduard Chmelár