Recenzia
Katarína Mikluščinová
27.02.2006

Cestovná správa z kongresu o ničom a iné texty - Štefan Luby - Nevšedné spomienky

Nevšedné spomienky

Nevšedné spomienky

Štefan Luby

Cestovná správa z kongresu o ničom a iné texty

Bratislava, Veda 2005

Na sklonku minulého roka vyšla vo vydavateľstve Veda kniha s nezvyčajným názvom Cestovná správa o ničom a iné texty od renomovaného vedca Štefana Lubyho, predsedu SAV. Napriek názvu nejde o služobnú cestovnú správu, ale knihu spomienok zo zahraničných ciest, ktorú dopĺňajú ďalšie autorove texty. Názov tejto knižky si autor ,,požičal“ od priateľovej manželky, ktorá zareagovala na pripravovaný Medzinárodný kongres o vákuu v San Francisku slovami: ,,Kongres o vákuu. Kongres o ničom. To môžu vymyslieť len fyzici, a ešte k tomu americkí.“

Prvú časť knižky tvorí 12 netradičných cestovných čŕt z rokov 2003 – 2005. Popri zaujímavostiach z kongresov a iných odborných podujatí, novinkách zo sveta vedy, inšpirujúcich podnetoch predstavil pozoruhodné vedecké osobnosti z rôznych kútov sveta. Vážne i s úsmevom hovorí o stretnutiach, pútavo načrtáva navštívené mestá a krajiny. Svojimi cestovateľskými obrázkami priblíži čitateľovi Indiu, Izrael, Mexiko, Slovinsko, Ženevu, Benátky, Soul, Štrasburg, Brusel, Moskvu, Petrohrad  a Neapol.

Druhá časť obsahuje 12 rozličných textov, príhovorov na novoročných koncertoch SAV a ďalších podujatiach. Prevláda v nich, samozrejme, veda a vedci z rozmanitých uhlov pohľadu. Svojským, inteligentným humorom, so všestranným rozhľadom a so znalosťou ,,veci“ nastoľuje autor aj vážne otázky o dianí v spoločnosti, politike a najmä vede. V pestrej mozaike Lubyho textov nájdeme viaceré zaujímavosti. Upozorňuje, že ,,významnou úlohou kultúry, vedy a umenia je politickú scénu kultivovať“.  Konštatuje, že ,,aj s vedou možno robiť zlú politiku. Ale bez vedy sa robí zlá politika omnoho ľahšie“.

Celý rad serióznych myšlienok, postrehov, názorov napísaných ,,ľahkým perom“ potvrdzujú autorovu erudovanosť i jeho úprimný vzťah k vede. Tieto autorove kvality vyzdvihol v doslove americký vedec slovenského pôvodu Ladislav E. Roth, ktorý pracoval pre NASA na projekte Apollo i sondy Cassini.

 Pre tých, pre ktorých sú veda a výskum vzdialenými oblasťami, Lubyho kniha pootvorí dvere do neznáma a pochopia, že veda nie je nepotrebná vec. Veď ako hovorí autor v knihe: ,,veda je optimistická životná filozofia, v ktorej smútok nemá miesto. Pretože kto smúti, má veľa voľného času, a my vedeckí pracovníci ho máme stále málo.“

Katarína Mikluščinová