Recenzia
Martin Gajdoš
01.08.2022

Cesty komunikácie a poznávania

Bratislava, Vydavateľstvo Q 111, 2002

  Aj slová majú svoje príbehy. Prichádzajú i odchádzajú zo scény podľa toho, ako vyhovujú požiadavkám svojich používateľov. Podľa hesla „zíde z očí, zíde z mysle“, upadajú do nemilosti spolu so skutočnosťami, ktoré sú prekonávané technologickým či spoločenským vývinom, alebo v tom lepšom prípade sa priam z večera na ráno stávajú „in“. Vtedy je konotácia novosti, inakosti, nezvyčajnosti akousi výstrahou, že jav, ktorý reprezentujú, si zasluhuje zvláštne zaobchádzanie, resp. aspoň primeranú pozornosť. Používanie cudzích slov už dávno nie je snobskou záležitosťou a je priamo úmerné podmienkam komunikácie na medzinárodnej úrovni. Čoraz otvorenejší svet si potrebuje rozumieť.

  Ako rýchlo tento proces napreduje, ukazuje druhé podstatne upravené a rozšírené vydanie publikácie Slová z dovozu autorky Kvety Daškovej, popularizujúcej poznatky lingvistických výskumov. Tematicky zoskupené heslá, ako globalizácia, au-pair, paparazzi, bodyguard, security či výrazy z oblasti obchodu, ako díler, hypermarket, cash–and-carry, resp. celá kapitola nazvaná Veda, ktorá včera nebola, so slovami z prostredia informačných technológií a výpočtovej techniky – to všetko nám pribudlo od doby spred dvadsiatich rokov.

  Mieru zdomácnenia najlepšie možno vybadať podľa toho, ako sa „dovezené slová“ prispôsobujú pravidlám domácej gramatiky. Mnohé zo zaradených slov sú ešte dedičstvom starých civilizácií a zachovávajú si pôvodnú formu i obsah. Častým prípadom je, keď zhluk zvukov naberá nové významy. Najmodernejšie spôsoby tvorenia slov reprezentujú rôzne bizarné zloženiny či akronymy.

  Špecifikom knihy je intímny vzťah autorky k slovám, ako nositeľom osobitých osudov. Zaujímavou je napríklad jej reminiscencia na situáciu pri písaní prvého vydania, keď pod dozorom cenzúry pracovala na hesle komunizmus, čo dnešnému, najmä mladšiemu čitateľovi, musí znieť skutočne neuveriteľne.

  Každá komunikácia je v zásade otázkou konvencie. No vždy závisí od toho, do akej miery sme otvorení či uzavretí voči používateľom iných jazykov. A hoci môžeme namietať, že máme k dispozícii veľa vlastných slov, ktoré by mohli poľahky nahradiť tie cudzie, jednako by sme porušili zákonitosti poznávania a objavovania, a tým aj práva podmaňovať si svet prostredníctvom jazyka.

Martin Gajdoš