Charlieho malé tajomstvá - Stephen Chbosky - Malé tajomstvá, veľké otázky

Malé tajomstvá, veľké otázky

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2012
Preklad Michaela hajduková

Nájsť medzi knihami pre dospievajúcich titul, ktorý sa snaží hlbšie preniknúť do podstaty tohto citlivého obdobia, nasmerovať a pochopiť súčasného tínedžera, je ako hľadať ihlu v kope sena. Román Charlieho malé tajomstvá je preto výnimočným literárnym počinom. Otvorená spoveď čerstvého stredoškoláka v sebe nesie všetky pocity „násťročných“ a nastavuje zrkadlo aj dospelým. S Charliem prežívame prvý rok v novej škole. Samovražda blízkeho priateľa Michaela, smrť obľúbenej tety Helen a vnútorný zmätok spojený s novým prostredím sú dôvodom, prečo sa rozhodne písať listy. Nemajú konkrétneho adresáta, protagonista ich začína všeobecným oslovením „Milý priateľ!“. Jeho listy-spovede sú plné otázok, radosti, strachu, lásky, hnevu, nepochopenia a nádeje. Mieša sa v nich naivnosť s filozofickosťou, až ukrutná presnosť zaznamenania deformít vzťahov a radosť zo všednosti. Charlie je obyčajný pätnásťročný chlapec, no jeho empatia, emocionálna hĺbka a pohľad na život sú mimoriadne. Všimne si to aj učiteľ literatúry Bill, ktorý mu dáva čítať knihy, aby o nich napísal eseje. Na ceste od Jacka Kerouaca, Veľký Gatsby Francisa Scotta Fitzgeralda či Cudzinec Alberta Camusa sú diela, ktoré sa stávajú Charlieho sprievodcami pri hľadaní vlastného ja. Čoskoro po nástupe na strednú spoznáva športového nadšenca Patricka a jeho sestru Sam, do ktorej sa zamiluje. Obaja mu pomáhajú prekonávať samotu, učia ho nerestiam i slastiam tínedžerského života a vďaka nim nachádza hodnotu skutočného priateľstva. V rodine má Charlie útočisko, no nie vždy pochopenie. A ani s inými vzťah mi to nie je ľahké. Za každú cenu túži byť pre blízkych oporou a pritom často zabúda na svoje vlastné potreby. O toto poznanie ho obohatí nie práve vydarený vzťah s extrovertnou Mary Elizabeth, ale aj rozchod jeho najlepšieho priateľa – homosexuála Patricka. To, že má Charlie psychické problémy, napovedajú jeho občasné zmätené zápisky plné strachu a úzkosti. Čo je ich príčinou, nebudeme prezrádzať.

Charlieho malé tajomstvá nemožno zaradiť výlučne do kolónky „mládežnícka literatúra“. A  to i  napriek tomu, že jazyk knihy neodbočuje od žargónu dospievajúcich a témy zase od problémov, ktoré mládež trápia. Jej presah sa však hlboko dotýka aj dospelého čitateľa. Autor knihy, scenárista Stephen Chbosky, bravúrne zvládol literárne remeslo a svojmu hrdinovi vdýchol naozajstný život. Charlieho malé tajomstvá vás zasiahnu a jeho otázky vo vás preto zostanú aj dlho po zatvorení knihy.