Recenzia
Inka Hermanová
06.02.2008

Chlapec v pásikavom pyžame - John Boyne

John Boyne: Chlapec v pásikavom pyžame

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007

Preklad Alena Redlingerová

Na tému druhej svetovej vojny a holocaustu vznikli za posledných päťdesiat rokov desiatky, ba možno stovky titulov, od historických prác a spomienok tých, čo prežili, po fiktívne príbehy autorov, ktorí si vybrali túto dobu a udalosti ako pozadie na rozohranie ľudských drám. 

Po Benigniho filme Život je krásny sa mi zdalo, že už nemožno prísť s ďalším zásadne novým pohľadom na túto tematiku. Mladému írskemu autorovi Johnovi Boyneovi (1971) sa to však v knihe Chlapec v pásikavom pyžame  podarilo. Na rozdiel od Benigniho, ktorý si zvolil dospelého rozprávača s detsky úprimnou dušou, Boyne podáva svoj príbeh očami skutočného dieťaťa – deväťročného Bruna.

     Bruno je dobre vychovaný chlapec zo slušnej berlínskej meštianskej rodiny, má rád rodičov, ich veľký dom v centre mesta a svojich troch kamarátov. Len máločo neznáša, napríklad svoju staršiu sestru, lebo sa mu stále posmieva. Brunov život sa od základu zmení, keď ich jedného dňa navštívi „Fujrer“ a jeho otca poverí dôležitou úlohou. Celá rodina sa zbalí a odcestuje kamsi ďaleko na východ, do pustatiny, kde nie je nič, iba les a na druhej strane plot z ostnatého drôtu a za ním v diaľke drevené baraky. Bruno chvíľu smúti za kamarátmi, za mestom s ulicami plnými ľudí a za starými rodičmi, no jeho zvedavosť a túžba po dobrodružstve zvíťazia a začne skúmať dom a okolie. Jedného dňa, dosť ďaleko od domu, aby ho nikto nevidel, urobí objav – na druhej strane nekonečného plota z ostnatého drôtu nájde sedieť chlapca v pásikavom pyžame. Bruno sa poteší, že konečne našiel rovesníka, a chlapci sa dajú do reči. Tak sa začne kamarátstvo medzi Brunom a Šmuelom, ktoré postupne rastie a trvá už celý rok. Bruna trápi najmä jedna vec: prečo sa nemôžu spolu zahrať na tej istej strane plota? A pretože je bystrý chlapec, nájde aj na to riešenie...

     Rozprávanie prostredníctvom „nevediaceho“ rozprávača funguje skvele najmä pri „vediacom“ čitateľovi. Aktívne ho zapája do čítania textu a každý čitateľ v duchu reflektuje príbeh podľa vlastných skúseností a poznania. Autor nevysvetľuje a nekomentuje historický rámec príbehu, podáva ho len a len očami chlapca, ktorý nemá potuchy o veciach a udalostiach, o ktorých sa svet dozvedel až na konci vojny. Nenájdeme tu ani explicitné opisy krutosti, a predsa podľa Brunových poznámok a pozorovaní vieme, že zlo striehne hneď za prvým rohom. Chlapec v pásikavom pyžame je kniha primárne určená mladému čitateľovi, no ktokoľvek z dospelých si ju prečíta, nebude to považovať za stratený čas.

John Boyne doteraz napísal množstvo poviedok a päť románov, ktoré vyšli v 32 krajinách. Jeho najúspešnejší román je práve Chlapec v pásikavom pyžame a v roku 2008 sa dostane do kín jeho filmová podoba.

Inka Hermanová