Chumáčik – Veronika Jančárová – Chumáčikove príhody

Chumáčikove príhody

Chumáčikove príhody

Veronika Jančárová: Chumáčik

Ilustrácie Tomáš Vicen

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2005

  Výpravná knižka prináša príhody vlčieho šteniatka Chumáčika, ktorý sa ocitol v mesačnej krajine. Rád ju pozoroval, páčila sa mu, ale nebola to jeho krajina, nemal tam nikoho zo svojich blízkych. Pochádzal z lesnatej krajiny, odkiaľ ho ako celkom malého uniesol dravý vták...

  Tak sa začína príbeh o rôznych zážitkoch, udalostiach, príhodách šteniatka, ktoré sa cíti v cudzej krajine osamelé a hľadá si priateľov. Jedného dňa sa veľmi poteší, lebo keď sa nakláňa nad jazero, zbadá iné vlčie šteniatko, hneď mu aj dá meno – Nádherníček a hneď sa s ním chce, šťastný, že už nebude taký osamelý, skamarátiť. Až po chvíli si uvedomí, že Nádherníček neexistuje. Sklamanie vĺčaťa je obrovské – strata priateľstva, ktoré sa ani nezačalo, odoberie Chumáčikovi všetku radosť zo života.

  Autorka necháva putovať Chumáčika po mesačnej krajine, spoznať sa zblízka s Mesiačikom, s vesmírnymi muškami, ale aj  s pažravou pavúčicou Černotou. Jedna príhoda sa strieda s druhou, v niektorých momentoch pripomína Chumáčikov príbeh exupéryovské putovanie osamelého Malého princa, hľadanie priateľov, blízkych bytostí, tento je však zasadený do zvieracej ríše. A tak detský čitateľ putuje spolu s Chumáčikom, až ho napokon odprevadí späť do lesnej krajiny, odkiaľ pochádza a kde sa stretne so svojimi vlčími rodičmi a celou vlčou rodinou.

  V poeticky vyrozprávaných príbehoch dobro víťazí nad zlom a ako základný sa vinie motív hľadania priateľstva, ale aj motív domova ako miesta, kde sa uskutočňuje to najväčšie a najkrajšie dobrodružstvo – dobrodružstvo vzťahov s blízkymi bytosťami.

  Krehkosť rozprávania umocňujú poeticky podfarbené ilustrácie, knižka je graficky príťažlivo upravená (o peknú grafickú úpravu sa postaral Stanislav Stankoci) a iste  priláka a osloví nemálo detských čitateľov. Dodám ešte, že prostredníctvom nadácie Espérance bude 500 jej výtlačkov zaslaných do detských domovov, a tam bude šíriť dôležité posolstvo o hodnote priateľstva.

Etela Farkašová