Recenzia
12.02.2016

Chvála krajiny - Milan Stano

Tvorivým umelcom je bezpochyby výtvarník, spisovateľ, vydavateľ a  humorista Milan Stano, ktorý tento rok získal Cenu E. E. Kischa za knihu Putovanie za obrazmi – v  nej priblížil svoje zahraničné maliarske skúsenosti. Jeho aktuálny titul Chvála krajiny (Štúdio humoru a  satiry 2015) dokumentuje nielen jeho tvorbu (predovšetkým krajinomaľbu) za vyše 40 rokov, ale aj meniaci sa (a neraz miznúci) svet slovenského vidieka. Milan Stano, žiak Ernesta Zmetáka, neraz zdôrazňoval, že „jeho ateliérom je Slovensko“ – z jeho obrazov dýcha krajina, pôvab neraz zabudnutých či neznámych kútov našich regiónov, rozmanitých stavieb či mestských zákutí aj  modernej architektúry. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o  katalóg malieb, kresieb, skíc, grafík, drevorezov autora z  jeho maliarskych potuliek. Je to však svojrázny maliarsky cestopis po Slovensku. Obrazy dopĺňajú rozmanité príbehy, postrehy, zážitky, príjemné i  nepríjemné prekvapenia pri práci v  teréne, spomienky na miesta, kde vznikala väčšina autorových obrazov. Čitateľ sa dozvie, akých ľudí stretol, čo s nimi zažil, kto zaujímavý z určitej oblasti alebo zabudnutej dedinky pochádza. Pri zostavovaní materiálu upustil Stano od chronológie a  usporiadal ho podľa oblastí. Začína rodnou Kálnicou a jej okolím. Práve tu vytvoril mnoho malieb, ktoré sú zároveň „obrazom“ jeho maliarskeho vývoja. Pokračuje Novým Mestom nad Váhom, kde získal prvé základy výtvarného umenia, a  postupuje hore Považím do Žiliny. Odtiaľ putuje do viacerých oblastí – rajeckej, kysuckej, terchovskej, zázrivskej, oravskej. Nasleduje liptovský región, Tatry, východné Slovensko s  neodmysliteľnými drevenými kostolíkmi, návrat Pohroním do Handlovej, Piešťan, Trnavy, Pezinka, Záhoria, Devína a Bratislavy.

Milan Stano je usilovný a  citlivý po zo ro va teľ a  tak pristupuje aj k svojej knihe. Podarilo sa mu v  nej skĺbiť vy brané výtvarné diela s výstižnými tex tami z  ciest. Priblížil čitateľom nielen prácu maliara v  teréne či pri hľadaní tém, ale tiež ukázal, ako objavoval Slovensko v  žia ri slnka, súmraku, v  daždi, vetre, mraze i  snehu. Zo Stanovej Chvály krajiny a  jeho obrazov srší energia, harmónia, radosť aj úprimnýhold Slo vensku i  jeho prírode.