Recenzia
03.05.2005

Chyťte ma, preboha, a popravte! Panoptikum perverzností - R. C. Russell - Zvrátenosti a morbídnosti

Zvrátenosti a morbídnosti

Zvrátenosti a morbídnosti

R. C. Russell: Chyťte ma, preboha, a popravte! Panoptikum perverzností

Žilina, Knižné centrum 2005

  Autor s pseudonymom R. C. Russell vo svojej knihe predkladá miniportréty desiatok maniakov, sadistov a vrahov. Historicky významnejším a na Slovensku známejším, akými sú napríklad Herodes, Nero, Báthorička či Berija, sa ušla samostatná kapitola, iní sú vykreslení len v niekoľkých odstavcoch v chronologicky usporiadanej kapitole Panoptikum perverzností. Perverzností v dejinách však bolo mnoho, takže výber tých „naj“ je vždy diskutabilný. Aj Russellov výber má samozrejme svoje slabiny. Jednou z nich je napríklad eurocentrizmus. S výnimkou ugandského diktátora Idi Amina sa nemáme možnosť dozvedieť o zločinoch z Afriky, nič tu nie je o Ázii či Latinskej Amerike. Ale to pravdepodobne vyplýva z autorovej metódy – akiste si celé roky prácne budoval archív zločincov a zločinov, jeho zdrojmi však boli pramene, v ktorých sa písalo prevažne o euro-amerických vrahoch. V internete by sa našlo nepochybne aj viac. Výber je však autorovou licenciou, on má zvrchované právo rozhodnúť, ktorého vraha a jeho príbeh nám prerozpráva, aby zdôraznil to najzvrhlejšie a najzaujímavejšie(!). Nepochybne sa mu týmto spôsobom podarilo vytvoriť čosi ako fragmenty historiografie odvrátenej strany ľudstva. Do serióznejšieho výskumu autorovi knihy ešte čo-to chýba, v prvom rade práve kritickejšia práca s prameňmi, napriek tomu kniha jednoznačne ukazuje a dokazuje, že o ľudstve rozhodne nemôžeme mať ilúzie. Vyskytujú sa v ňom patologickí netvori, vrahovia stvorení dobovou situáciou, ale zaujímavý je aj opačný fenomén – zločiny prostých ľudí, ktoré veľmi dobre reprezentuje napríklad skupina maďarských travičiek z dvadsiatych rokov minulého storočia: desiatky spriaznených vrahýň a desiatky ich obetí. Autorovi však nejde len o suchý popis temnej minulosti, určite má aj istý didaktický zámer, snaží sa nás varovať, upozorniť na zločiny, ktoré sa dejú aj dnes (obchod s bielym mäsom ako moderné otrokárstvo a pod.). V príhovore na začiatku tejto knižky sa píše: „Stojíme na zastávke, električka, autobus je tu, najčerstvejší bulvár v aktovke či pod pazuchou... Telo je už otrávené, bulvár otravuje ducha.“ Nuž, ktovie, čo urobí s duchom čitateľa panoptikum perverzností...

Pavol Rankov