Recenzia
Elena Ťapajová
15.12.2016

Čierna vdova – Jana Pronská

Kniha Čierna vdova (Slovenský spisovateľ 2015) je najnovšou, už jedenástou historickou romancou populárnej autorky Jany Pronskej, ktorá sa odohráva v kulisách stredovekého Slovenska. Jej hrdinka Adriana je jediná dedička gemerského hradu Brzotín a má nelichotivú povesť Čiernej vdovy. Veď má iba 25 rokov, ale pochovala už troch manželov i malého syna. Teraz ju jej otec, spišský magnát Štefan Mariáši, posadnutý honbou za majetkom, vydal po štvrtý raz. Svadba sa však konala v zastúpení, takže Adriana ani netuší, ako jej manžel, gróf Lucián Bubek, vyzerá. Vie len, že sa chce vymaniť z vynúteného zväzku a odísť do kláštora. Nič však nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Obe rodiny totiž rozohrali hru plnú intríg a mladí ľudia musia bojovať s nepriazňou osudu, ale nečakane i s vlastnými citmi.

Historické romance Jany Pronskej majú pre svojich priaznivcov neopakovateľný pôvab. Ľúbostný príbeh sa odohráva v stredoveku, mená veľmožov a lokalít sú viac-menej reálne, udalosti skôr fiktívne, metódy inkvizície sú vraj už zabudnuté, ale pohnútky, ako závisť, nenávisť, mamonárstvo, zloba a podobne pretrvávajú i dnes, i keď v inej podobe. Nuž, a rozprávanie o mužsko-ženských pocitoch a ľúbostnom vzťahu muža a ženy je, takpovediac, nadčasové.

Autorka dodržuje pravidlá žánru. Čitateľovi je vlastne hneď jasné, kto je zlosyn a kto kladný typ, postupne s protagonistami prežíva ich príbeh, odhaľuje staré tajomstvá, drží im palce v boji proti intrigánom, obdivuje rytierske cnosti a teší sa na rozprávkovo dobrý koniec, kde je zlo potrestané a dobro víťazí. Jana Pronská tak opäť potvrdila svoju povesť dobrej a kultivovanej rozprávačky.