Recenzia
Janka Kršiaková
06.02.2014

Čierne slnko - Graham Brown

Preklad Tamara Chovanová
Ikar 2013

Mayovia nás stále fascinujú. Ich kultúra, život podriadený obete a úcte voči zemi, aj ich proroctvo. Kniha Grahama Browna Čierne slnko v origináli vyšla v roku 2010, v slovenskom preklade až o tri roky neskôr, a to je škoda. To, čomu sa román venuje, už totiž po dátume 21. 12. 2012 prestalo byť také fascinujúce. Fenomén mayského proroctva dlho pútal pozornosť. Na motívy tejto predpovede vznikli mnohé filmy a knihy. Čierne slnko tiež patrí k takýmto dielam, od ostatných sa ale predsa v niečom líši.

Mladá pracovníčka Národného výskumného inštitútu Danielle Laidlawová so svojím tímom pátra po priezračných mayských kameňoch, ktoré vyžarujú obrovské vlny energie. Snaží sa zistiť, čo nám Mayovia vo forme týchto artefaktov zanechali. Majú kamene ľudí zničiť, alebo im pomôcť dostať sa z toho, čo sami napáchali? Brownovi však iba hľadanie odpovede nestačilo, a teda, aby toho nebolo málo, okrem hrozby konca sveta sa v jeho románe rozpúta „boj“ medzi svetovými veľmocami USA, Čínou a Ruskom, pretože výnimočné kamene chce odrazu získať každý pre seba a tí najmocnejší, samozrejme, najviac.

Čierne slnko
je druhou knihou tohto amerického autora. Záhadám dávnej mayskej civilizácie už predtým venoval knihu Čierny dážď, v ktorej sa Danielle Laidlawová vydala do hlbín Amazonie nájsť legendárne mayské mesto. A hoci podobná téma našla v posledných rokoch viacero knižných i filmových spracovaní, nedá sa Brownovi v aktuálnej knihe uprieť snaha o inováciu. Pokúsil sa mayské proroctvo trochu ozvláštniť, nasvietiť ho z  iného uhla a  pozrieť sa naň inak ako ktokoľvek pred ním. Do príbehu tak zapojil zmenu geomagnetického poľa zeme, cestovanie v čase, známy výbuch v  tunguzskej oblasti v  roku 1908, dokonca aj trochu „živelného“ nebezpečenstva v podobe neodbytných žralokov.

Táto kniha je podľa dedikácie venovaná tým, čo veria, resp. verili, tým, čo sa nechajú unášať fantáziou. Hoci sa zatiaľ nič z toho, čo bolo predpovedané, nesplnilo, čitateľom Čierneho slnka stále zostáva možnosť veriť.